De grondstoffen kunnen terugblikken op een vrij goed jaar. Maar de granen en vee bleven ondermaats presteren door de goede oogsten en de hoge voorraden. De prijzen van meststoffen hangen sterk samen met die van de landbouwgrondstoffen. Hogere landbouwprijzen leiden tot meer opbrengsten voor de sector en bijgevolg tot hogere budgetten voor meststoffen. Het omgekeerde geldt als de opbrengsten tegenvallen.
...