De nieuwsstroom rond Brazilië is al een hele tijd erg negatief. De inflatie bedraagt 8% en ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar. De grondstoffenprijzen (belangrijke exportproducten voor Brazilië) zijn fors gedaald en door de talrijke besparingsmaatregelen van de regering stokt de economie. Volgens de consensusschatting zal het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 0,5% krimpen. Daarbij komt nog het grootschalige corruptieschandaal rond Petrobras en de daaruit volgende politieke onrust. Het is dan ook niet te verwonderen dat investeerders het land de rug hebben toegekeerd. De rendementen van de trackers die we hierna bespreken, zeggen genoeg.
...