Er is de voorbije maanden een wildgroei aan websites die adverteren voor handel in binaire opties. Wie regelmatig beleggingswebsites bezoekt, kan moeilijk naast de reclamebanners kijken die bijzonder lucratieve winsten vooropstellen. Een klassiek gezegde luidt dat wanneer iets te mooi is om waar te zijn, het meestal ook niet waar is. We gaan na of dit gezegde ook op binaire opties kan worden toegepast en of deze producten al dan niet uw geld waard zijn.
...

Er is de voorbije maanden een wildgroei aan websites die adverteren voor handel in binaire opties. Wie regelmatig beleggingswebsites bezoekt, kan moeilijk naast de reclamebanners kijken die bijzonder lucratieve winsten vooropstellen. Een klassiek gezegde luidt dat wanneer iets te mooi is om waar te zijn, het meestal ook niet waar is. We gaan na of dit gezegde ook op binaire opties kan worden toegepast en of deze producten al dan niet uw geld waard zijn. Wat zijn binaire opties?Aanbieders omschrijven binaire opties meestal als complexe financiële producten. Dat zijn ze echter helemaal niet. Bij binaire opties -soms ook digitale opties genoemd- zijn maar 2 uitkomsten mogelijk. Ofwel maakt u winst, ofwel gaat uw volledige inleg verloren. Een tussenweg is er niet. Dit is een eerste belangrijk verschil met een klassieke optie.In de praktijk zullen aanbieders van binaire opties u vragen om via hun website geld op een 'beleggersrekening' te storten, waarmee u dan aan de slag kunt. Met beleggen heeft het echter vrij weinig te maken. Of al dan niet geld wordt uitgekeerd op uw rekening hangt af van het al dan niet voldoen aan een bepaalde voorwaarde. Het type binaire optie bepaalt welke die voorwaarde is. Het is als uitgangspunt belangrijk om te beseffen dat een koper van een binaire optie de onderliggende waarde niet koopt. Een binaire optie is eigenlijk niet meer dan een weddenschap op de prijsontwikkeling van een bepaalde onderliggende waarde. Dit kan, bijvoorbeeld, een aandelenindex (S&P500, EuroStoxx50, Bel20), een individueel aandeel (Shell), een grondstof (ruwe olie, goud) of een valutapaar (EUR/USD, USD/JPY) zijn. Een eerste soort binaire opties zijn die van het high/low type. Binnen deze groep wordt nog een verdere onderverdeling gemaakt tussen call- en putopties. Bij dit type opties wordt ingezet op de koers op een bepaalde, vooraf vastgestelde einddatum. Opmerkelijk hierbij is dat die looptijd vaak heel kort is. Dit kan gaan over enkele dagen, maar ook enkele uren en zelfs enkele minuten. De afwikkeling van de binaire optie is vrij eenvoudig: indien de onderliggende waarde, in het geval van de calloptie, op de einddatum hoger noteert, dan wordt een bepaald bedrag uitgekeerd, bovenop uw inleg. Bij een putoptie is dit dan uiteraard wanneer de onderliggende waarde lager noteert. Dit (eventuele) rendement is vooraf bekend en bedraagt (naargelang de uitgever) meestal 70% of 80%. We illustreren ook deze high/low binaire optie met een voorbeeld: Stel u koopt een binaire optie gekoppeld aan ruwe olie, waarvan de prijs op het moment van aankoop 60 USD bedraagt. U verwacht een prijsstijging en koopt dus een calloptie. De looptijd bedraagt 3 dagen. De optie kost 100 EUR en betaalt 80 EUR uit indien de olieprijs binnen 3 dagen hoger noteert dan 60 USD. Is dit het geval, dan wordt u 180 EUR uitgekeerd. Kost een vat ruwe olie op de afloopdatum minder dan 60 USD, dan bent u de volledige inleg kwijt, zelfs al heeft de olieprijs tijdens de looptijd wel dit niveau bereikt. In het (erg onwaarschijnlijke) geval dat de prijs bij het eindigen van het contract exact even hoog is als bij het afsluiten ervan, wordt de inleg terugbetaald.Hier komen we meteen het tweede belangrijke verschil met klassieke opties tegen. Een binaire optie kan namelijk tijdens de looptijd niet worden verhandeld en is dus volledig illiquide! Bij het afsluiten gaat u dus in feite een alles-of-nietscontract aan. Een tweede type zijn de zogenaamde one-touch binaire opties. Hierbij moet u als koper voorspellen of de koers binnen de looptijd al dan niet een bepaald niveau zal bereiken. Ook bij deze soort zijn er dus 2 scenario's: ofwel is de optie 'in the money' (het niveau werd bereikt) ofwel niet (out of the money). Ook bij deze binaire opties is het rendement vooraf gekend. Dit rendement zal uiteraard lager liggen naarmate dit 'touch'-niveau dichter bij de huidige koers ligt. Bij one-touch binaire opties zijn wel hogere rendementen haalbaar dan met high/low binaire opties. Stel: u koopt voor 100 USD een 'one-touch' binaire optie op de stand van de S&P500 waarbij het vooraf vastgestelde rendement 100% bedraagt. U zet er als koper op in dat de Amerikaanse beursindex binnen de 2 dagen het niveau van 2150 punten zal bereiken. Indien dit tijdens die 2 dagen het geval is, bent u 100 USD rijker. In het andere geval bent u de ingelegde 100 USD kwijt. WaarschuwingenDoor hun erg risicovolle aard en het type aanbieders (meestal buitenlandse websites) trokken binaire opties de aandacht van financiële toezichthouders. Zowel de Belgische (FSMA) als de Nederlandse (AFM) toezichthouders hebben beleggers via hun website en met persberichten gewaarschuwd voor de risico's rond binaire opties. In België houdt ook de Kansspelcommissie zich met binaire opties bezig omdat de producten en websites van sommige aanbieders opvallend veel gelijkenissen vertonen met die van goksites. Niet alle verkopers van binaire opties beschikken over de nodige vergunningen om hun activiteiten hier te ontplooien. U hebt er als koper ook geen enkele controle over of de koersen tussen het aangaan van het contract en het aflopen ervan correct worden berekend. Ook bij niet-uitbetaling of bij het om het even welke andere manier in gebreke blijven van de aanbieder kan het als klant wel eens heel moeilijk worden om uw rechten te laten gelden. Beleggers die toch in de verleiding zouden komen om een gokje te wagen, raadplegen best vooraf de site van de FSMA (http:///www.fsma.be), om na te gaan of de instelling geen waarschuwing heeft uitgevaardigd tegenover de aanbieder waarmee u in zee wil gaan. Wanneer die het te bont maakt, worden hun activiteiten opgeschort. Zo schorste de Cypriotische financiële toezichthouder (Cyprus Securities and Exchange Commission) recent de vergunning van WGM Services Ltd, dat bij ons actief was onder de commerciële naam EZ Trader.