In het laatste nummer voor de zomeronderbreking (IB28) hadden we het in deze rubriek over aardgas. Door de extreme koude van 2013-2014 in Noord-Amerika was de aardgasprijs in februari opgelopen naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Tegen half juli was die stijging grotendeels weggeveegd en bevond aardgas zich weer op het prijspeil van begin 2014. Half juli noteerde de augustus-future, op dat moment het referentietermijncontract, aan 4,2 USD. Dat niveau was echter niet het tussentijdse dieptepunt. Dat werd pas enkele weken later bereikt.
...

In het laatste nummer voor de zomeronderbreking (IB28) hadden we het in deze rubriek over aardgas. Door de extreme koude van 2013-2014 in Noord-Amerika was de aardgasprijs in februari opgelopen naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Tegen half juli was die stijging grotendeels weggeveegd en bevond aardgas zich weer op het prijspeil van begin 2014. Half juli noteerde de augustus-future, op dat moment het referentietermijncontract, aan 4,2 USD. Dat niveau was echter niet het tussentijdse dieptepunt. Dat werd pas enkele weken later bereikt. Aardgas bewoog de voorbije maanden in een vrij nauwe prijsvork van 3,8 tot 4,2 USD per miljoen British Thermal Units (Btu). Begin deze maand werd opnieuw de bovenkant van deze tradingrange aangetikt, maar na een hoger dan verwachte voorraadtoename in de Verenigde Staten daalde aardgas vorige week opnieuw naar de onderkant van deze prijsvork. Het 'injection season' of de periode waarin de productie hoger ligt dan het verbruik (en de voorraden dus per saldo stijgen) is bijna voorbij. Naargelang de weersomstandigheden start het 'withdrawal season' (voorraadafname) tussen eind oktober en half november. Met 3100 miljard cubic feet (cf) bevinden de aardasvoorraden zich nog 10,7% onder het niveau van vorig jaar en 11,4% onder het vijfjarig gemiddelde. Ter vergelijking: begin april was dit nog meer dan 50%. De achterstand is nog steeds het gevolg van de uitzonderlijk lange en strenge winter in Noord-Amerika, waardoor de gecombineerde aardgasvoorraden daalden tot iets meer dan 820 miljoen cf, amper de helft van een jaar eerder. Volgens de consensusverwachting zal de voorraad op het einde van het injection season op ongeveer 3500 miljard cf uitkomen.De hefboomproducten met aardgas als onderliggende waarde noteren na de correctie van vorige week opnieuw lager dan half juli. De conclusie is dan ook dat ons longscenario op aardgas misschien iets te vroeg kwam, maar dat de argumenten voor een prijsstijging nog steeds intact zijn.Met de wintermaanden in aantocht zijn we aan het huidige prijsniveau nog steeds vrij optimistisch over aardgas. Door de gedaalde prijs is aardgas voor elektriciteitscentrales bovendien terug interessanter dan steenkool. Aan de aanbodzijde ligt aardgas uit de Verenigde Staten op koers voor nog maar eens een recordjaar. De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA), een onderdeel van het ministerie van Energie, voorziet dat 2014 het negende opeenvolgende jaar met een hogere output zal zijn. Toch zal het voorraadniveau bij de start van het nieuwe withdrawal season niet het niveau van een jaar eerder bereiken (ongeveer 3800 miljard cf). Daarnaast is het zo dat ook de vraag naar Amerikaans aardgas buiten de Verenigde Staten toeneemt. Zo komt de uitvoer van vloeibaar aardgas of lng naar Azië stilaan op gang. De jongste maanden werden al verschillende bouwvergunningen voor scheepsterminals afgeleverd.Palladium Na het zomerreces mocht palladium de spits afbijten in de derivatenrubriek (IB31). Een troy ounce palladium kostte op dat moment 882 USD en we argumenteerden dat het verwachte deficit al grotendeels in de prijs zat verrekend. CPM Group verwacht dat de globale vraag naar palladium in 2014 voor het vierde jaar op rij zal toenemen. De instelling ziet het aanbodtekort dit jaar op ongeveer 369.000 troy ounce uitkomen. Palladium piekte uiteindelijk in augustus op 911 USD, maar moest net als de andere edelmetalen in september en de eerste week van oktober zwaar inleveren.Tot begin dit jaar schommelde de palladiumprijs lange tijd tussen 700 en 750 USD per troy ounce. De vrees voor een invoerverbod voor palladium uit Rusland en de stakingen in de Zuid-Afrikaanse mijnbouwsector lieten het metaal tot en met augustus zeven maanden op rij stijgen, tot boven 900 USD. Intussen is de prijs opnieuw teruggevallen naar het niveau van begin dit jaar. De sociale onrust in Zuid-Afrika is voorlopig achter de rug en ook de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is minimaal. Rusland staat in voor ongeveer 40% van het wereldwijde aanbod en ondanks de handelssancties blijven de volumes voorlopig op peil. Rusland heeft het geld nodig en de rest van de wereld kan niet zonder het metaal, bij gebrek aan evenwaardige alternatieven. Het Russische Norilsk Nickel voorspelt voor 2014 een output van 2,54 miljoen ounce. Dit is minder dan 2% onder het niveau van vorig jaar. De sprinter short van uitgever ING die we toen voorstelden, noteert 30% hoger dan tien weken geleden. De meer agressievere turbo short doet het nog een stuk beter, met een klim van 56%. Met het oog op een technisch herstel na de zware correctie van vorige maand zouden we minstens een deel van de winst verzilveren. Hoewel palladium minder slecht presteerde dan het zustermetaal platina en er op korte termijn nog wel wat neerwaartse prijsrisico's zijn, is een verdere forse daling vanaf het huidige niveau weinig waarschijnlijk. Palladium is nog altijd goedkoper dan platina en ziet het marktaandeel in katalysatoren toenemen. Aan de aanbodzijde wordt het steeds lastiger om high-gradelocaties (met rijke ertslagen) te vinden op de plaatsen waar al decennialang palladium wordt ontgonnen. Nieuwe reserves aanboren zal dus de productiekosten doen toenemen.