In het laatste nummer voor de zomeronderbreking (IB28) hadden we het in deze rubriek over aardgas. Door de extreme koude van 2013-2014 in Noord-Amerika was de aardgasprijs in februari opgelopen naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Tegen half juli was die stijging grotendeels weggeveegd en bevond aardgas zich weer op het prijspeil van begin 2014. Half juli noteerde de augustus-future, op dat moment het referentietermijncontract, aan 4,2 USD. Dat niveau was echter niet het tussentijdse dieptepunt. Dat werd pas enkele weken later bereikt.
...