In de twaalf maanden tot eind februari schommelde de uraniumprijs tussen 24 en 26 dollar. De voorbije weken brak uranium uit die nauwe prijsvork. De prijs steeg van 24 naar 27,6 dollar, het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dat is opmerkelijk, want de meeste andere grondstoffenprijzen gingen onderuit als gevolg van de coronacrisis.
...

In de twaalf maanden tot eind februari schommelde de uraniumprijs tussen 24 en 26 dollar. De voorbije weken brak uranium uit die nauwe prijsvork. De prijs steeg van 24 naar 27,6 dollar, het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dat is opmerkelijk, want de meeste andere grondstoffenprijzen gingen onderuit als gevolg van de coronacrisis.De uraniumprijs is al enkele jaren bezig aan een langgerekte bodemvorming. Er is sinds 2016 een primair tekort. De mijnproductie ligt lager dan het verbruik. Dat werd gecompenseerd door het secundaire aanbod uit recyclage, maar vooral door de hoge voorraden kernbrandstof die de markt bleven overspoelen. Aan de aanbodzijde bracht de coronacrisis een en ander in een stroomversnelling. Zo sloot de Canadese producent Cameco vorige maand met Cigar Lake de enige nog producerende uraniummijn van de groep. Cigar Lake had tot dan een aandeel van 13 procent in de globale productie. Ook in Namibië, de belangrijkste toeleverancier van de Chinese kerncentrales, ligt de productie helemaal stil. In Kazachstan, de grootste uraniumproducent ter wereld waar de mijnen staatseigendom zijn, heeft KazAtomProm de productieprognose voor dit jaar met 4000 ton, of zo'n 8 procent van de primaire mijnproductie, verlaagd.De nutsbedrijven die kerncentrales uitbaten, moeten volgens de World Nuclear Association tussen 2021 en 2025 het grootste deel van hun contracten met leveranciers van kernbrandstof vernieuwen. Een langdurige sluiting van de grootste uraniummijnen kan de omslag naar een tekort nog vervroegen. In de Verenigde Staten heeft een werkgroep de aanleg van een strategische reserve aanbevolen. Het is nu wachten wat president Donald Trumpmet die aanbeveling gaat doen.Particuliere beleggers hebben twee mogelijkheden om op een hogere uraniumprijs in te spelen. Een eerste optie is aandelen van de uraniumproducenten te kopen. De marktleider Cameconoteert ondanks de talrijke afschrijvingen en waardeverminderingen nog altijd onder de boekwaarde en kan financieel tegen een stootje.Beleggers die geen operationeel risico willen nemen, kunnen terecht bij de investeringsmaatschappijen die kernbrandstof aankopen en stockeren, om die later tegen een hogere prijs te verkopen. Uranium Participation Corp. is geen onbekende. Het aandeel noteert met een korting van ruim 10 procent tegenover de intrinsieke waarde. Dat betekent dat wie het aandeel koopt, in feite uranium met een korting inslaat. Het Britse Yellow Cake Plc heeft een gelijkaardig bedrijfsmodel en de korting tegenover de hoeveelheid uranium in portefeuille loopt op tot 20 procent.