Zekerheden bestaan uiteraard niet, en het klopt dat niet iedereen onze mening deelt dat de uraniumprijs de komende jaren zal stijgen. Enkele belangrijke redenen daarvoor zitten al vervat in uw vraag. Alle 48 kernreactoren in Japan liggen stil sinds de kernramp in Fukushima op 11 maart 2011, en ook in andere landen zijn er, onder invloed van de verscherpte veiligheidsvoorschriften, regelmatig productieonderbrekingen, met grotere voorraden tot gevolg. Het primaire aanbod van uranium, afkomstig van productie uit mijnen, blijft gestaag stijgen, maar met Cigar Lake (Cameco, Canada) in het voorjaar is het laatste grote project opgestart.
...

Zekerheden bestaan uiteraard niet, en het klopt dat niet iedereen onze mening deelt dat de uraniumprijs de komende jaren zal stijgen. Enkele belangrijke redenen daarvoor zitten al vervat in uw vraag. Alle 48 kernreactoren in Japan liggen stil sinds de kernramp in Fukushima op 11 maart 2011, en ook in andere landen zijn er, onder invloed van de verscherpte veiligheidsvoorschriften, regelmatig productieonderbrekingen, met grotere voorraden tot gevolg. Het primaire aanbod van uranium, afkomstig van productie uit mijnen, blijft gestaag stijgen, maar met Cigar Lake (Cameco, Canada) in het voorjaar is het laatste grote project opgestart. Toch blijft het primaire aanbod structureel lager dan de vraag. Het tekort wordt aangevuld met secundair aanbod, afkomstig van het ontmantelen van kernkoppen, maar ook uit gerecycleerd uranium. De kernontwapeningsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Rusland stopte eind 2013, en in de huidige politieke context moeten we uit Rusland weinig aanbod verwachten. Duidelijk is dat China en Rusland, de landen met de grootste verwachte stijging van de vraag, zich hierop voorbereiden door zich in te kopen in buitenlandse mijnen om zo rechtstreekse afnamecontracten af te sluiten. Volgens sommigen beknot dat het opwaartse potentieel van de spotprijs, maar verlieslatend produceren is ook voor die mijnen een eindig verhaal. De spotprijs, die recentelijk door verder getalm bij de heropstart van de eerste Japanse reactoren onder 30 USD per pound is gezakt, fungeert als benchmark voor de prijsbepaling van langetermijnafnamecontracten en zal zich dus vroeg of laat schikken naar de beduidend hogere productiekosten van de mijnbouwers. Het is wachten op de trigger die dat proces op gang trekt (Japan, sluiting van een grote mijn?). De vraag naar uranium zal naar verwachting stijgen met 48% tussen 2013 en 2023 en met 23% tussen 2020 en 2030. De portefeuillewaarde Uranium Participation Corp (UPC) maakt van de lage prijzen gebruik om het geld van de recente kapitaalverhoging (57,6 miljoen CAD) aan te wenden en kocht 850.000 pond uraniumconcentraat (U3O8) voor 32 miljoen CAD. We dachten dat de koersbodem achter ons lag, maar de recente terugval duwde die toch opnieuw naar het jaardieptepunt van 4,70 CAD per aandeel. We beschouwen UPC als een langetermijnbelegging en maken gebruik van de huidige zwakte om de positie wat te verstevigen. Vandaar het bijkomende kooporder (rating 1B). Wat is de reden van de stijging van Cresud de afgelopen maanden? Cresud is een Argentijns bedrijf dat actief is in landbouw en vastgoed. In de landbouw beheert het 400.000 hectare grond - waarvan 207.000 hectare zijn beplant - die wordt gebruikt voor het produceren van soja, granen, suikerriet, maar ook rundsvlees en melk. Naast het thuisland Argentinië is Cresud actief in Brazilië (39,64% belang in Brasilagro), Bolivia en Paraguay. Daarnaast koopt en ontwikkelt het landbouwgrond - momenteel 205.000 hectare te ontwikkelen - met het oog op de latere verkoop. De vastgoedactiviteit behelst een belang van 65,43% in IRSA, een van de grootste vastgoedspelers in Argentinië. De koers van Cresud had het, net als de Argentijnse beurs, heel lastig in de periode 2011 tot midden 2013 onder invloed van het bedrijfsonvriendelijke bestuur van presidente Cristina Fernandez de Kirchner. We zien echter dat sinds de tussentijdse verkiezingen van oktober 2013 het beurssentiment is gekeerd en dat de Argentijnse beurs, omgerekend in USD, met ruim 40% is gestegen (+125% in Argentijnse peso). Cresud kon daarvan meeprofiteren. Operationeel was het boekjaar 2013 (afsluitdatum 30 juni) een moeilijk jaar omwille van tegenvallende oogsten door serieuze droogte. Ondanks recordverkopen van landbouwgronden met een flinke meerwaarde steeg het nettoverlies met 26%, tot 26,9 miljoen peso (-0,06 USD per aandeel). Na negen maanden in het boekjaar 2014 stijgt de omzet met 35%, tot 3,16 miljard peso, vooral door hogere inkomsten in de landbouw (+52%). De brutowinst steeg met 49,3% dankzij een positieve herziening van de biologische activa. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 36,3%, tot 1,05 miljard peso (waarvan ongeveer 95% afkomstig uit vastgoed). Het financiële resultaat ging onder invloed van flinke wisselkoersverliezen diep in het rood, waardoor toch een nettoverlies van 494,2 miljoen peso of 1,23 USD per aandeel werd geboekt, tegenover nog 84,5 miljoen peso nettowinst vorig jaar. Het bedrijf wil tot maximaal 5% van de uitstaande aandelen inkopen. We zouden het koersherstel niet achternahollen. Tegen 1,5 keer de boekwaarde is het aandeel correct gewaardeerd. Houden (rating 2C).