De Turkse economie is in het derde kwartaal voor het eerst sinds 2009 gekrompen. De mislukte staatsgreep in juli en de daaropvolgende massale ontslagen van overheidsambtenaren hebben een zware tol geëist van de privéconsumptie en de bedrijfsinvesteringen. De politieke onrust, die nog verergerde door terroristische aanslagen, weegt ook op de belangrijke toeristische sector. De krimp werd wel uitvergroot door de nieuwe methode waarmee het bruto binnenlands product wordt berekend (de groei in het eerste en het tweede kwartaal wer...