Welk spel spelen ze? Nog geen week na een weinig aanmoedigend commentaar en een weinig inspirerend overzicht van de Amerikaanse conjunctuur in het Beige Book, sprak de Amerikaanse centrale bank (Fed) zich verleden week agressiever uit. Niet dat de conjunctuur plots herstelde, maar de Fed bleek zich minder zorgen te maken over een groeivertraging. Ze durfde zelfs een verhoging van haar rentetarieven tegen december van dit jaar te laten doorschemeren. Wat natuurlijk de financiële markten overrompelde.
...