De gemoederen rond de speculatiebelasting zijn wat bedaard, en intussen werd nog een aantal ophelderingen gegeven. Beleggers betalen de meerwaardebelasting op de laatst aangekochte aandelen. Wie dus 100 Umicore-aandelen aankoopt in januari tegen 38 EUR en 100 in april tegen 40 EUR, en er weer 100 verkoopt in juni tegen 43 EUR, zal 100 EUR meerwaardebelasting betalen op de verkoop, of 33% op 300 EUR meerwaarde of 100 x (43-40). Belangrijk is ook dat de fi...

De gemoederen rond de speculatiebelasting zijn wat bedaard, en intussen werd nog een aantal ophelderingen gegeven. Beleggers betalen de meerwaardebelasting op de laatst aangekochte aandelen. Wie dus 100 Umicore-aandelen aankoopt in januari tegen 38 EUR en 100 in april tegen 40 EUR, en er weer 100 verkoopt in juni tegen 43 EUR, zal 100 EUR meerwaardebelasting betalen op de verkoop, of 33% op 300 EUR meerwaarde of 100 x (43-40). Belangrijk is ook dat de financiële instellingen zijn belast voor de inning van de meerwaarde en dat de maatregel ingaat vanaf de aankopen op 1 januari 2016. Als een belegger bijvoorbeeld nu 100 Fagron-aandelen koopt met het oog op een overname en er in januari een hoger overnamebod komt dan de huidige koers, dan kan hij die meerwaarde begin volgend jaar nog realiseren zonder de speculatiebelasting te betalen.De invoering van de speculatiebelasting blijft een bijzonder slechte maatregel, het is pure politieke pasmunt. De heffing wordt extra lastig gemaakt door het zeer hoge tarief van 33% en vooral doordat minwaarden niet mogen worden gecompenseerd door meerwaarden. Dat laatste blijft onaanvaardbaar en heel moeilijk verteerbaar.Redelijke termijnHet enige positieve is dat de termijn waarin de meerwaardebelasting moet worden betaald, beperkt is tot het kopen en verkopen binnen de zes maanden. Die termijn vinden we wel redelijk. Elke basiscursus over beleggen in aandelen schrijft voor dat wie op de beurs actief wil zijn, over een langetermijnhorizon moet beschikken. Voor aandelenbeleggers wordt een beleggingshorizon van minstens vijf à tien jaar naar voren geschoven. Beleggen in aandelen is dus eerder een kwestie van een marathon lopen dan een spurt trekken. Het overgrote deel van de aandelentransacties van de meesten onder u zullen dan ook niet onderworpen zijn aan de speculatiebelasting.Al beseffen we ook wel dat een aandeel gemiddeld minder lang in de portefeuille blijft dan vroeger. Er is minder beleggen en meer trading. Niet dat er iets mis is met trading op zich. Traders zorgen mee voor de nodige liquiditeit op de markten. Die liquiditeit zal nu wellicht verminderen in heel wat kleinere aandelen. Dat soort aandelen gaan we door de speculatiebelasting enkel nog kopen als we overtuigd zijn van het potentieel op langere termijn.