De voorbije weken en maanden hebben we hard gesleuteld aan de voorbeeldportefeuille. U hebt er misschien af en toe een punthoofd van gekregen, maar volgens ons zijn er serieuze aanwijzingen dat de westerse aandelenmarkten en de edelmetalen (in de eerste plaats het goud) bezig zijn met een inverse trendommekeer. Daarop willen we absoluut voorbereid zijn.
...

De voorbije weken en maanden hebben we hard gesleuteld aan de voorbeeldportefeuille. U hebt er misschien af en toe een punthoofd van gekregen, maar volgens ons zijn er serieuze aanwijzingen dat de westerse aandelenmarkten en de edelmetalen (in de eerste plaats het goud) bezig zijn met een inverse trendommekeer. Daarop willen we absoluut voorbereid zijn.Vandaar dat we de voorbeeldportefeuille de voorbije weken en maanden grondig hebben herschikt, met een drieledige ontplooiing van de strategie: de afbouw van de aandelenposities; de uitbouw van een positie in goud en metalen; en de opbouw van een kaspositie en een bescherming met inverse (short) trackers van de resterende aandelenposities.Intussen is die herschikking grotendeels afgerond. We beogen een evenwicht rond de drie grote thema's voor 2016, met een aandelenpositie van 30 à 35%, een positie in goud en metalen van 30 à 35% en een deel liquiditeiten en bescherming van 30 à 35%. Als u de optelsom maakt, merkt u dat we onze aandelenposities nog wat moeten terugdringen. Dat verklaart de verkooplimiet voor GlaxoSmithKline (lees p. 12). Daarnaast er is nog wat ruimte voor de verhoging van het belang in goud en metalen. Dat zal voor de komende weken zijn. Binnen het thema liquiditeiten en bescherming verminderen we de kascomponent. De bescherming, vooral dan de positie in Lyxor Eurostoxx50 Short, wordtaangevuld naarmate de wijziging van de tendens op de beurzen duidelijker wordt. En nog meer als die een feit zou zijn.Dreigende ommekeerWe herhalen nog eens de knipperlichten die wijzen in de richting van een trendommekeer op de westerse beurzen:· Aandelen zijn niet meer goedkoop: de terugval sinds begin 2016 heeft de waarderingen doen dalen, maar ze zijn historisch bekeken verre van laag genoeg om geruststellend de markt in te stappen; enkel voor de peperdure obligaties is er een aantrekkelijke waardering.· De wereldwijde winstrecessie: de waardering is vooral een probleem omdat de bedrijfswinsten niet langer stijgen en in de meeste regio's afnemen, gekoppeld aan verzwakkende balansen van de ondernemingen.· Deverkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid botst met de vertragende Amerikaanse economie: er is een vlakke rentecurve en de industrie heeft het al moeilijk. De hamvraag is of de Amerikaanse consument overeind blijft.· De toestand van de Chinese economie blijft zorgwekkend door de combinatie van de groeivertraging en de fors oplopende schulden. Eind 2015 bedroeg de Chinese schuld 240% van het bruto binnenlands product (bbp), vooral door de erg hoge schulden van de ondernemingen.· De omvang en de duur van de klim: zowel de Europese, maar meer nog de Amerikaanse beursindexen hebben er sinds maart 2009 een indrukwekkende stijging op zitten, ver boven het historische gemiddelde, zowel in lengte als in omvang.