Nu we de jaarcijfers 2012 in de hand hebben, kunnen we nog eens de aandacht vestigen op Velcan Energy (10,20 EUR; ticker ALVEL; 80 miljoen EUR beurskapitalisatie; ISIN-code FR0010245803). De Franse specialist in kleinere waterkrachtcentrales tot 200 megawatt (MW) dekt twee van onze langetermijnthema's: alternatieve energie en groeilanden. Deze groene onderneming werd pas in april 2005 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk was er de steile ambitie om voor liefst 1700 MW aan concessies binnen te halen, maar na de financiële crisis kwam de klemtoon op maximale kostenbewaking en minimale cashuitstroom te liggen. De teller van de portefeuille aan verworven concessi...

Nu we de jaarcijfers 2012 in de hand hebben, kunnen we nog eens de aandacht vestigen op Velcan Energy (10,20 EUR; ticker ALVEL; 80 miljoen EUR beurskapitalisatie; ISIN-code FR0010245803). De Franse specialist in kleinere waterkrachtcentrales tot 200 megawatt (MW) dekt twee van onze langetermijnthema's: alternatieve energie en groeilanden. Deze groene onderneming werd pas in april 2005 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk was er de steile ambitie om voor liefst 1700 MW aan concessies binnen te halen, maar na de financiële crisis kwam de klemtoon op maximale kostenbewaking en minimale cashuitstroom te liggen. De teller van de portefeuille aan verworven concessies stond eind vorig jaar op 628 MW. Velcan heeft 1 kleine waterkrachtcentrale, die van Rodeio Bonito in Brazilië (15 MW), in gebruik. Die leverde het leeuwendeel van de omzet van 4,9 miljoen EUR vorig jaar (was 5,4 miljoen EUR in 2011), maar voor de rest wil het niet echt meer vlotten in het grootste Zuid-Amerikaanse land. Er zit geen vooruitgang in de administratieve procedures en bovendien is de kans gestegen dat een aantal projecten niet meer rendabel te maken zijn, als gevolg van lagere energieprijzen en hogere bouwkosten. In het tweede BRIC-land, India, wil het beter vlotten. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van drie projecten binnen de grote concessie van 571 MW in Arunachal Pradesh. Die concessie kan voor 3 miljoen mensen elektriciteit leveren en de administratieve procedures en technische studies zijn volop aan de gang. Recenter is er Laos als derde land bijgekomen. Er is een overeenkomst met de staatsmaatschappij Electrical Construction and Installation (ECI) om in totaal 300 MW te ontwikkelen. De technische studies met betrekking tot het Nam Phouan-project (25 MW) zijn eind vorig jaar afgerond. Men hoopt in het najaar van 2014 met de bouw te beginnen. Velcan wordt nu ook actief in Indonesië en voorziet daar meerdere projecten voor, om te beginnen, in totaal 100 MW. Het resultaat voor 2012 werd opnieuw met zwarte inkt geschreven (+4,3 miljoen EUR), na nog een verlies van 3,1 miljoen EUR voor het vorige boekjaar 2011. Het eigen vermogen blijft op peil (van 132 naar 129 miljoen EUR). Per aandeel gaan we naar 16,6 EUR (zelfs 21,4 EUR per aandeel inclusief ingekochte eigen aandelen). De zeer stevige cashpositie is ook overeind gebleven, met 91 miljoen EUR (was 97 miljoen) of 11,75 EUR per aandeel (15 EUR, bij aanpassing voor inkoop eigen aandelen). Daaruit blijkt dat het management tot nader order een (erg) voorzichtige strategie voert en de cash zo veel mogelijk binnen de onderneming probeert te houden. De koers van Velcan Energy blijft stabiel, maar dan wel op een erg laag peil. Het is duidelijk dat het hier gaat om een verhaal op lange termijn en dat de financiële crisis het groeitempo er serieus heeft uitgehaald. Dat neemt niet weg dat geduldige beleggers of aandeelhouders tegen de huidige, gedeprimeerde koers alle tijd krijgen om ver onder de boekwaarde en zelfs stevig onder de cashpositie aandelen te accumuleren. We hebben dit aandeel ook al aan hogere koersen aangeraden en het geduld van de aandeelhouders wordt beproefd, maar de ontwikkelingen schakelen terug naar een hogere versnelling. Het advies blijft dan ook 'koopwaardig' (rating 1C) en het aandeel handhaaft nog meer dan voorheen de plaats in de 'Inside Selectie'.