We hebben niet stilgezeten tijdens de krokusvakantie. We hebben een pasklaar antwoord gevonden op uw e-mails, brieven en vragen tijdens de advieslijn over onze adviezen en ons ratingsysteem. Vragen zoals: wat betekent 'eerste positie'? Wat is het verschil tussen 'koopwaardig' en 'opbouwen'? Hoeveel moet een aandeel dalen bij 'kopen op correctie'? Zeer pertinente vragen. Daarom hebben we besloten het ratingsysteem fors te vereenvoudigen, wat ons er ook toe verplicht een nog duidelijker standpunt over een aandeel in te nemen.
...