Dit is het eerste nummer van mei. Het is logisch dat we dan terugdenken aan een van de bekendste beleggingswijsheden, Sell in may and go away. En zeker dit jaar, met een stevig herstel na een bijzonder zwak jaarbegin. Het lijkt een heel simpele beurswijsheid, al hoort ze te worden vervolledigd met But remember to come back in september.
...

Dit is het eerste nummer van mei. Het is logisch dat we dan terugdenken aan een van de bekendste beleggingswijsheden, Sell in may and go away. En zeker dit jaar, met een stevig herstel na een bijzonder zwak jaarbegin. Het lijkt een heel simpele beurswijsheid, al hoort ze te worden vervolledigd met But remember to come back in september.Voorafgaandelijk merken we op dat een aandelenbelegger voor de lange termijn op de beurs aanwezig is. Maar in een wereld met zo veel communicatiemogelijkheden wordt er simpelweg vaker gehandeld dan vroeger. Een beetje trading hoort er dus bij. Want uit verschillende onderzoeken blijkt er wel degelijk een kern van waarheid in dit beursgezegde te zitten. Er is zelfs historisch materiaal voor Wall Street dat teruggaat tot het einde van de negentiende eeuw. Dan blijkt dat de periode mei-augustus gemiddeld een nulrendement tot een return van maximaal 1,9 procent oplevert, naargelang het onderzoek en de periode. Dat is hoe dan ook een stuk minder dan voor de periode september-april, waarin de gemiddelde rendementen over meer dan honderd jaar tussen 6 en 7% schommelen.Het is absoluut niet zo dat de periode mei-augustus bijna jaarlijks voor teleurstelling zorgt bij aandelenbeleggers. Integendeel, over meer dan honderd jaar zagen we slechts 40% negatieve rendementen, tegenover een jaargemiddelde van 28% negatieve returns. Of dus twee keer op vijf jaar gemiddeld, tegenover iets meer dan één keer om de vier jaar. Er zijn dus heus wel beurszomers die prima verlopen. In het jargon spreekt men dan doorgaans van campingrally's. Toenemende onzekerheidOok wij beschikken uiteraard niet over een glazen bol om een prognose te geven of die beurswijsheid dit jaar al dan niet opgaat. Maar we steken niet onder stoelen of banken dat we de rest van het jaar niet zo rooskleurig inzien en er rekening mee houden dat de opwaartse tendens voor de westerse beurzen sinds het voorjaar van 2009 nog dit jaar keert. Dat betekent natuurlijk nog niet dat we meteen naar beneden moeten gaan. Het herstel sinds eind februari kan eventueel nog enkele weken of zelfs maanden doorgaan, en dan zien we de scherpe terugval pas tijdens de zomer of in het najaar.Maar we houden er wel degelijk rekening mee dat de periode van mei tot september of oktober, net zoals vorig jaar, lastig kan zijn voor de aandelenmarkten. De toenemende onzekerheid over het monetaire beleid, de onder druk staande bedrijfswinsten, de politieke onzekerheid (wel of geen brexit): het zijn allemaal argumenten om de komende maanden niet zorgeloos tegemoet te zien. Maar zoals u merkt aan de samenstelling van de voorbeeldportefeuille, zijn we duidelijk voorbereid op woelige weken of maanden op de aandelenmarkten, met een evenwichtige samenstelling, gespreid over aandelen, goud en metalen en cashbescherming.