Niemand weet precies waar we naartoe gaan. Midden vorige week presenteerde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve of Fed, haar Beige Book, waarin ze de staat van 's lands economie uitstippelde. Volgens de Fed zal het land langzaam maar duurzaam groeien dankzij een ruimere werkgelegenheid en stijgende salarissen. Een analyse volkomen in tegenstelling met die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
...