Algemeen is er een duidelijk positiever aanvoelen dan begin dit jaar voor de beurzen. Kort na onze jaarlijkse onderbreking overlopen we nog eens de thema's waarvan we denken dat ze bepalend zullen zijn voor de rest van het jaar en wellicht ook nog later. Daar zitten een aantal blijvers in van begin dit jaar, maar ook enkele nieuwkomers.
...