Algemeen is er een duidelijk positiever aanvoelen dan begin dit jaar voor de beurzen. Kort na onze jaarlijkse onderbreking overlopen we nog eens de thema's waarvan we denken dat ze bepalend zullen zijn voor de rest van het jaar en wellicht ook nog later. Daar zitten een aantal blijvers in van begin dit jaar, maar ook enkele nieuwkomers.
...

Algemeen is er een duidelijk positiever aanvoelen dan begin dit jaar voor de beurzen. Kort na onze jaarlijkse onderbreking overlopen we nog eens de thema's waarvan we denken dat ze bepalend zullen zijn voor de rest van het jaar en wellicht ook nog later. Daar zitten een aantal blijvers in van begin dit jaar, maar ook enkele nieuwkomers. · Landbouw: we denken dat de rest van het jaar, maar ook en vooral de volgende jaren de landbouwsector zich zal kunnen herstellen. Aan de langetermijnperspectieven is de jongste jaren niks veranderd. Toch zagen we tussen 2011 en vandaag forse prijsdalingen voor de landbouwgrondstoffen omdat de oogsten erg meevielen. Weerfenomeen El Nino, mogelijk gevolgd door 'zusje' La Nina, kan/kunnen voor minder goede oogsten zorgen. Voor heel wat gewassen zien we al een begin van prijsherstel en dat biedt zo herstelkansen voor aandelen uit de landbouwsector. Een consolidatiebeweging in de sector valt ook te verwachten.· Edelmetalen: goud en zilver zaten in een neerwaartse spiraal sinds voorjaar 2011 tot begin dit jaar. Beleggers waren vol vertrouwen dat centrale bankiers de problemen zouden oplossen. Maar dat vertrouwen is duidelijk over het hoogtepunt heen. De groeiproblemen zijn niet opgelost en de combinatie van minder vertrouwen en groeitwijfels heeft de comeback van de edelmetalen ingeluid. Er was al een fraaie klim in de eerste zes maanden, maar we denken dat de herstelbeweging zich ook in het tweede semester zal doortrekken.· Opkomende markten: het jaar begon dramatisch voor de westerse beurzen door een zware terugval van de Chinese beurzen. De aandelenmarkten van de opkomende markten gingen dus andermaal nog meer onderuit dan de westerse beurzen, waardoor de verschillen op vijf jaar opliepen tot bijna 60%. Maar we zouden tijdens het eerste kwartaal wel eens een meerjarenbodem gevormd kunnen hebben. Het herstel sindsdien is duidelijk aanwezig zodat we denken dat we de bodem gepasseerd zijn. De opkomende markten presteren momenteel dan ook beter dan de westerse beurzen. We gaan hierop dus opnieuw inspelen. Voor de rest van het jaar, maar ook al richting 2017 en later. · Basismetalen en olie: het jaar begon eveneens met een scherpe val van de olieprijs en een verdere daling van de metaalprijzen. Ook daar lag China aan de basis van de miserie. Maar tijdens de zomermaanden kunnen we besluiten dat meer dan waarschijnlijk precies aan het begin van dit jaar ook hier een bodem voor meerdere jaren werd gevonden. Vandaar dat we ook hier uitkijken naar het innemen van nieuwe posities of posities die we voorheen al een keer hebben gehad.· Japan: het negativisme rond Japan blijft bijzonder groot. We denken echter dat er een nieuwe fase komt in de herstelbeweging van de Japanse beurs omdat bijkomende ondersteuning nodig is om de economie te lanceren en de strijd tegen deflatie door te trekken. Een 'tegendraadse' keuze.Streamer: een aantal blijvers, maar ook enkele nieuwkomers voor de rest van 2016