Regelmatig maken we op deze pagina een stand van zaken van de voorbeeldportefeuille op. De start van de krokusvakantie lijkt ons een eerste goed evaluatiemoment. We beseffen dat we niet meer aan het begin van de beurshausse staan, en dat vooral de klim op Wall Street al zeer vergevorderd is. Vandaar dat we met Coca-Cola de laatste grote, klassieke Amerikaanse waarde uit de portefeuille hebben verwijderd.
...