Na mais en soja hebben we het in deze bijdrage over hefboomproducten op tarwe en enkele trackers om de granenmarkten te bespelen. Tarwe is aan een lange uitbodeming bezig, waarbij de prijs dit voorjaar naar de niveaus van 2009-2010 terugviel. Na een korte maar felle opleving vorige maand is de tarweprijs weer gezakt. Mais was hetzelfde lot beschoren en voorlopig kan enkel soja nog een deel van de winsten vasthouden.
...