Vorige week stonden de granenmarkten (soja, mais en tarwe) in vuur en vlam, met prijzen die naar hun hoogste niveau in meerdere maanden koersten. Vrijdag en begin deze week volgden winstnemingen. Typisch voor de granenmarkten is dat de prijzen wekenlang en soms zelfs maandenlang nauwelijks bewegen, om dan explosief uit te breken.
...