We namen NexGen Energy op in de voorbeeldportefeuille en hebben onlangs die positie nog verstevigd, omdat we het Canadese uraniumbedrijf sterk zien presteren in de nog prille uraniumstierenmarkt (periode van langdurige prijsstijging). We wezen daarbij wel op de bovengemiddelde volatiliteit. De kleine uraniumsector is notoir volatiel.
...

We namen NexGen Energy op in de voorbeeldportefeuille en hebben onlangs die positie nog verstevigd, omdat we het Canadese uraniumbedrijf sterk zien presteren in de nog prille uraniumstierenmarkt (periode van langdurige prijsstijging). We wezen daarbij wel op de bovengemiddelde volatiliteit. De kleine uraniumsector is notoir volatiel.Voor een referentiepunt zochten we de koersgrafiek van Paladin Energy tijdens de vorige uraniumstierenmarkt (van 2004 tot 2007) op. Het aandeel was een van de meest succesvolle. De koers verhonderdvoudigde tussen mei 2004 en april 2007. Ondanks die fenomenale stijging onderging het aandeel in die periode vijf correcties van 31 tot 40 procent. De kortste correctie aan het einde van de cyclus duurde 14 dagen, de andere vier tussen 50 en 78 dagen. De huidige correctie van NexGen Energy snijdt iets dieper (-48%) en duurt iets langer (op moment van redactie 85 dagen). Hoewel we liever geen lagere bodem (voorlopig 3,4 dollar) hadden gezien tegenover de vorige correctie, die op 28 januari eindigde, beschouwen we de correctie niet als verontrustend. NexGen Energy bereikte in juni een historische mijlpaal. Het diende toen het cruciale milieu-effectenrapport voor het Arrow-project in het Canadese Athabasca-basin in. Het rapport, waaraan jarenlang is gewerkt, vormt de basis voor het vergunningsproces, dat naar verwachting twee jaar zal duren. Parallel worden voorbereidingswerken opgestart voor de bouw van de mijn. De definitieve haalbaarheidsstudie van februari 2021 stelt een bouwprijs van 1,3 miljard Canadese dollar en een bouwduur van 3,5 jaar voorop. Gedurende de levensduur van 10,7 jaar zal de mijn jaarlijks gemiddeld 21,7 miljoen pond uranium (U3O8) produceren tegen een lage kostprijs van 7,58 Canadese dollar per pond. Daarmee is ze bij de 10 procent goedkoopste mijnen. De wereldwijde verwachte jaarproductie in 2022 bedraagt 130 miljoen pond U3O8. De actuele waarde van de toekomstige kasstromen na belastingen bedraagt 3,5 miljard Canadese dollar bij een gemiddelde uraniumprijs van 50 dollar per pond, oplopend tot 5,33 miljard bij 70 dollar per pond. Het bedrijf sloot meerdere overeenkomsten af met de lokale bevolking, die het project mee ondersteunt. Op het gebied van milieubeheer en sociaaleconomische aspecten is Arrow een project van wereldformaat. Op basis van de jaarlijkse nettokasstroom van gemiddeld 763 miljoen Canadese dollar na belastingen (1,04 miljard in de eerste vijf jaar) zal NexGen postvatten in de top vijftien van 's werelds grootste grondstoffenmijnbedrijven. Bovendien is er nog heel veel exploratiepotentieel in het Arrow-gebied. Het is wachten op een nieuwe instroom van kapitaal in de sector om een trendommekeer te veroorzaken. Het voorstel tot beslissing vorige week door het Europees Parlement om investeringen in kernenergie te erkennen als klimaatvriendelijk, groen en duurzaam kan op termijn zo'n katalysator zijn. De beleggingsthesis in uranium is sterker dan ooit, maar vergt geduld en stalen zenuwen. Koopwaardig (rating 1C).