De koersevolutie van het aandeel van de Nationale Bank van België (NBB) stelt de jongste jaren inderdaad teleur. In de periode tot maart 2015 evolueerde het aandeel min of meer in lijn met de Europese beurzen. Maar sinds maart 2015 presteert het duidelijke minder goed. De trendbreuk vanaf maart 2015 valt niet toevallig samen met het moment waarop de Europese Centrale Bank (ECB) een fors inkoopprogramma van overheidsobligaties opstartte, de zogenaamde kwantitatieve versoepeling of QE. In juni 2016 startte nog een bijkomend inkoopprogramma voor bedrijfsobligaties. Beide programma'...