Toen we Mosaic in september 2019 opnamen in de voorbeeldportefeuille, hadden we Nutrien en CF Industries in overweging genomen. De belangrijkste parameters waren de waardering, de voorkeur voor een bedrijf dat aanwezig is in meer dan een van de drie soorten kunstmeststoffen, en de bedrijfsspecifieke vooruitzichten.
...

Toen we Mosaic in september 2019 opnamen in de voorbeeldportefeuille, hadden we Nutrien en CF Industries in overweging genomen. De belangrijkste parameters waren de waardering, de voorkeur voor een bedrijf dat aanwezig is in meer dan een van de drie soorten kunstmeststoffen, en de bedrijfsspecifieke vooruitzichten. CF Industries haalt jaarlijks circa 4,5 miljard dollar omzet en een bedrijfskasstroom (ebitda) van 1,6 miljard dollar. We hadden het aandeel in het verleden al succesvol in de portefeuille, maar kozen nu niet voor CF Industries omdat het enkel actief is in nitraatmeststoffen (element N) en omdat de waardering op dat moment hoog was (3,5 keer de boekwaarde en 18 keer de verwachte winst 2020). Het traditionele kostenvoordeel tegenover concurrent Yara is verminderd door de fors gezakte gasprijzen. Nutrien, het fusiebedrijf van Potash Corp en Agrium, is ongetwijfeld de meest gespreide en daarom een wat defensievere speler. Het haalt 20 miljard dollar omzet, waarvan 13 miljard uit de retailbusiness in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Die divisie haalt jaarlijks een ebitda van circa 1,2 miljard dollar. Daarnaast zijn er de potasafdeling (element K), die vorig jaar 1,6 miljard dollar ebitda aanleverde, een grote nitraatmeststoffenafdeling (1,2 miljard dollar) en een kleinere fosfaatmeststoffenafdeling (element P; 0,2 miljard dollar). Nutrien is traditioneel duurder dan Mosaic en noteerde tegen 1,3 keer de boekwaarde en 16 keer de verwachte winst 2020. Bij Mosaic lag de waardering op 0,65 keer de boekwaarde en 10 keer de verwachte winst 2020.De fosfaatmesstoffenafdeling is de grootste afdeling, maar had het de jongste jaren lastig door het overaanbod. De export uit China moet vanaf dit jaar verminderen door strengere milieunormen. Dat, in combinatie met het gebrek aan uitbreidingsprojecten wereldwijd (in tegenstelling tot in potasmeststoffen), moet de vraag- en aanbodsituatie in de komende jaren verbeteren. Mosaic heeft lagere winstmarges en daarom de grootste hefboom op prijsherstel in fosfaatmeststoffen. Anderzijds is de groep ook sterk aanwezig in potas, en zal de opstart van een nieuwe schacht (K3) in de Esterhazy-mijn van vorig jaar de kostenstructuur de komende twee à drie jaar aanzienlijk verbeteren. Tot slot is er het strategische belang van Mosaic Fertilizantes in de landbouwreus Brazilië en de lagere waardering. De prestaties van de drie aandelen sinds september liggen dicht bij elkaar. Ze kenden een daling van ongeveer 30 à 35 procent. De koers van het Nutrien-aandeel daalde tijdens de forse terugval in maart minder, maar kende sindsdien ook een kleiner herstel. We bevestigen onze voorkeur voor Mosaic (rating 1B), maar bestaande posities in CF Industries (rating 2B) of Nutrien (rating 1B) mogen absoluut behouden blijven. Het is niet aan te raden noch onze bedoeling regelmatig posities onderling te wisselen. Een verdere aanvulling van onze positie blijft mogelijk, al mikken we na de recente inhaalbeweging op een terugval.