Als antwoord op mails en brieven geven we in deze analyse een vooruitblik voor de voorbeeldportefeuille in 2020. Eind van januari moet dat nog net kunnen. Waar verwachten we het meeste van, waar wat minder? We kunnen natuurlijk niet in detail treden voor elk individueel aandeel. Daarvoor dient de wekelijkse portefeuillecommentaar. Maar we kunnen wel accenten leggen. Met onze favorieten 2020 hebben we al in onze kaarten laten kijken. We overlopen de portefeuille door thema per thema te bespreken.
...

Als antwoord op mails en brieven geven we in deze analyse een vooruitblik voor de voorbeeldportefeuille in 2020. Eind van januari moet dat nog net kunnen. Waar verwachten we het meeste van, waar wat minder? We kunnen natuurlijk niet in detail treden voor elk individueel aandeel. Daarvoor dient de wekelijkse portefeuillecommentaar. Maar we kunnen wel accenten leggen. Met onze favorieten 2020 hebben we al in onze kaarten laten kijken. We overlopen de portefeuille door thema per thema te bespreken.Dit blijft een basisthema voor de komende jaren en het zal in de loop van het jaar nog aan gewicht winnen. In samenstelling is dit het meest diverse thema. Daarom gaan we hier wel wat meer op de individuele verhalen in. Met Cameco en Uranium Participation spelen we al enige tijd in op de verwachte stijging van de uraniumprijs. Tot nog toe tevergeefs. Beide waarden blijven onder de aankoopprijs noteren en we mikken op herstel in de loop van 2020. Maar dat zijn ook verhalen op langere termijn. Een snelle verkoop is dus niet aan de orde. Dat geldt trouwens voor zowat alle aandelen in dit thema.Voor 7C Solarparken hebben we begin dit jaar al aangegeven dat we niet meteen spectaculaire dingen van de koers verwachten, al gaat die begin 2020 rustig door op het elan van het fraaie 2019. Het is best mogelijk dat de koers in de buurt van het huidige niveau blijft, maar op termijn zien we nog voldoende stijgingspotentieel om deze solide, defensieve waarde in portefeuille te houden. Deceuninck had een moeilijk 2019 door de crisis in Turkije, waar de specialist in pvc-profielen zowat 30 procent van de omzet genereert. Aan het einde van het jaar zagen we nog een mooi koersherstel. We zijn erg overtuigd van het langetermijnpotentieel van het aandeel, maar wat dit jaar zal brengen is, eerlijk gezegd, koffiedik kijken. Daarvoor wachten we met ongeduld de jaarcijfers 2019 af, die het bedrijf over enkele weken presenteert. Hopelijk krijgen we van het management een indicatie van hoe de bedrijfsleiding 2020 inschat. Dat kan ons meer duidelijkheid schaffen. Maar we rekenen eigenlijk nog niet op een topprestatie dit jaar. Dat is veeleer iets voor de volgende jaren.Jensen Group maakt wellicht over enkele weken geen fantastische resultaten over 2019 bekend. Dus zullen vooral de vooruitzichten van belang zijn om de koers hoger te stuwen. We houden er rekening mee dat 2020 nog een soort overgangsjaar wordt en dat we het ook hier vooral van de gunstige langetermijnperspectieven moeten hebben om de opname in de voorbeeldportefeuille te verantwoorden. Na jarenlang afwachten zijn we er vorig jaar dan toch in geslaagd de groeiwaarde Kinepolis in de voorbeeldportefeuille op te nemen. We zien daar een geleidelijk positieve evolutie, en mikken op sterke jaarcijfers 2019 en verdere overnames in de komende jaren, zodat de koers een mooie opgaande curve zal vertonen. Het is zeker niet uitgesloten dat we in de loop van het jaar de positie nog wat opdrijven bij een tussentijdse terugval.Lotus Bakeries heeft al het grootste gewicht in dit thema, dus hier plannen we dit jaar geen uitbreiding van de positie. We verwachten dat de koers minstens de prestatie van de Bel-20 evenaart. De jaarresultaten komen er al op 10 februari aan.Prosus is een nieuwkomer van 2019 en werd vrij snel na de introductie op Euronext Amsterdam in de portefeuille opgenomen. We zullen bijna zeker het gewicht van het aandeel in de loop van 2020 optrekken. Met Prosus spelen we in op het langetermijnpotentieel van de Chinese topwaarde Tencent Holdings,die zowat 90 procent van de intrinsieke waarde van Prosus uitmaakt. De plantagewaarde Sipef zit al wat langer in de portefeuille (voorheen onder het thema landbouw). Daar hebben we in 2019 de kans laten liggen om het gewicht op te voeren. Tegen de huidige koersen zijn we dat niet meteen van plan. Al zijn we tevreden dat de palmolieprijs in de laatste maanden van vorig jaar een mooie comeback heeft gemaakt, na een zwakke periode.Tessenderlo willen we al een tijdje omruilen voor Picanol,omdat dat al een belangrijk onderdeel is van de waarde van Picanol. De cyberaanval biedt mogelijk een mooie kans om de switch door te voeren. We leggen een aankooplimiet (zie ook 'portefeuille'). Beide bedrijven hebben volgens ons sowieso flink wat potentieel de komende jaren. Texaf hebben we opgenomen bij de favorieten voor dit jaar. Dat betekent dat we een mooi beursparcours verwachten in 2020. Er is de verdere ontwikkeling van de vastgoedprojecten op de topsite in Kinshasa (Utexafrica), het herstel bij Carrigrès(zandsteengroeve), duidelijkheid over de ontwikkeling van de Kinsuka-site (12 kilometer buiten Kinshasa; project van 1500 woningen voor verkoop) en de opstart van de digitale hub in Kinshasa met mogelijk ook al dit jaar een of enkele participaties in beloftevolle start-ups. We hebben het de voorbije weken niet onder stoelen of banken gestoken dat we de komende maanden heel wat verwachten van dit thema. We menen dat de edelmetalen het meest kunnen bijdragen tot het rendement van de voorbeeldportefeuille in de eerste jaarhelft. Daarom weegt het thema nu het zwaarst: we hebben de posities serieus versterkt in de afgelopen maand.Uit het aanbod van zeven participaties hebben we drie goud- en zilvermijnen opgenomen bij de favorieten 2020. De nieuwkomer First Majestic Silver kozen we wegens de hoge blootstelling aan de zilverprijs, die ook in 2019 is achtergebleven op de evolutie van de goudprijs. Bij First Majestic is dat een verwachte 67 procent van de inkomsten dit jaar. IAMGold en McEwen Mining hebben in 2019 de verwachtingen niet ingelost. Door operationele problemen hebben ze de stijging van de goudprijs en andere goudmijnaandelen niet kunnen volgen. Als beide groepen die problemen dit jaar onder controle krijgen, dan kunnen de aandelen een inhaalbeweging maken. Maar ook van de andere posities in dit thema verwachten we dus heel wat de komende maanden. Voor hen is het gewoon de opgaande lijn sinds het najaar 2018 doortrekken.We hebben vorig jaar duidelijk aangegeven dat het verschil tussen 'basiswaarden' en 'herstel' simpelweg de tijdshorizon is. Voor de basiswaarden hebben we een langere beleggingshorizon (meerdere jaren) dan voor herstelkandidaten. Die laatste categorie bevat aandelen die diep zijn gevallen. We mikken op een herstel, dat hopelijk niet te lang op zich laat wachten, en nemen na de verhoopte herstelbeweging weer afscheid. De gemiddelde horizon is 12 tot 24 maanden.De zes aandelen die dit thema hebben gehaald, hebben één gemeenschappelijk koerselement. De huidige koers is minder dan de helft van de historische piekkoers en vaak zelfs maar een derde of nog minder. De gemiddelde analist en belegger lopen dan ook met een wijde boog om deze aandelen heen. Dat geldt zeker voor Balta Group of Kraft Heinz Company. We hopen dat deze zes waarden het dieptepunt achter de rug hebben en in 2020 dus betere resultaten halen dan in 2019. Dat moet zorgen voor een koersherstel, dat mogelijk bij een van de zes spectaculair kan zijn. Voor Balta Group en de mestoffenproducent Mosaic zien we het meeste herstelpotentieel dit jaar. Daarom hebben we die twee aandelen opgenomen in de favorieten 2020. Over dit thema houden we het kort, omdat we op deze pagina's volgende week een update geven van de verwachte nieuwsstroom voor de biotechaandelen uit de voorbeeldportefeuille in 2020. We herhalen wel nog even onze basisstelling dat dit bij uitstek het thema voor langere termijn is. We richten ons op de komende drie tot vijf jaar met een goede mix van opkomende sterren als argenx en Galapagos en biotechbedrijven die nog alles te bewijzen hebben met een erg beperkte beurswaarde, genre Bone Therapeutics en MDxHealth. Voor dat laatste diagnosticabedrijf lijkt het in 2020 wel al 'moneytime' te zijn. De verkopen van de prostaatkankertest ConfirmMDx moeten dit jaar hernemen, anders hebben we een probleem. Hier is de horizon dus noodgedwongen korter. Voor het overige viseren we dus de lange termijn, maar bekijken we natuurlijk met de nodige interesse ook de klinische resultaten en mogelijke partnerships die op korte termijn worden aangekondigd.