De valutatrend van 2017 is ontegenzeggelijk de zwakte van de Amerikaanse dollar en de sterkte van de euro. De dollarindex (DXY), die de waarde van de Amerikaanse munt afzet tegenover die van zes andere valuta, moest dit jaar al meer dan 9 procent prijsgeven. De Europese eenheidsmunt daarentegen klom de voorbije zomer naar meerjarige hoogtepunten.
...

De valutatrend van 2017 is ontegenzeggelijk de zwakte van de Amerikaanse dollar en de sterkte van de euro. De dollarindex (DXY), die de waarde van de Amerikaanse munt afzet tegenover die van zes andere valuta, moest dit jaar al meer dan 9 procent prijsgeven. De Europese eenheidsmunt daarentegen klom de voorbije zomer naar meerjarige hoogtepunten.Het euro/dollar-valutapaar doorbrak vorige maand de grens van 1,2 en bereikte daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. De economie van de eurozone doet het dit jaar verrassend goed. De consensusverwachting voor de groei van het bruto binnenlands product (bbp) ligt in de buurt van 2 procent. Daarmee is 2017 op weg om het beste jaar te worden sinds 2010. Bovendien is ook het politieke risico sterk verminderd.In de Verenigde Staten verloopt de afbouw van de monetaire stimuli een stuk langzamer dan verwacht. Dat komt omdat de groei niet echt aantrekt en de inflatie achterwege blijft.Na de recentste monetaire vergadering van de Federal Reserve is de marktperceptie toch wat gewijzigd. De Fed bevestigde dat de derde rentestap van 2017 er in december toch aankomt. Bovendien stelde de Fed ook voor volgend jaar drie renteverhogingen in het vooruitzicht. Daardoor won de dollar in september wat terrein terug.Het kan opmerkelijk lijken dat de euro nu al stijgt, terwijl de ECB nog moet beginnen met renteverhogingen en de afbouw van haar balans. Dat komt omdat de financiële markten anticiperen op wat ze denken dat gebeuren zal. Ook de dollar steeg in 2014 en 2015 fors in anticipatie op een monetaire verkrapping. Toen de Fed effectief met renteverhogingen begon, was de grootste klim van de dollar al achter de rug. De kans is groot dat dat scenario zich in de eurozone herhaalt.Vorige maand lieten enkele ECB-leden zich in de pers ongerust uit over de gevolgen van de snelle stijging van de euro-dollarverhouding op de concurrentiepositie. Zij werden op hun wenken bediend door de markt met een terugval richting 1,17. We verwachten nog dit jaar concrete beslissingen van ECB-voorzitter Mario Draghi over de te volgen monetaire politiek in de eurozone. De timing zal worden bepaald door de macro-economische cijfers, waarin vooral de inflatie een belangrijke rol zal spelen.Bij de euro/dollar is de vroegere weerstand op 1,15 nu een steun geworden. We verwachten dat het valutapaar zich de komende maanden in een vork van 1,15 tot 1,25 beweegt. Op korte termijn kan de dollar nog wat herstellen. Een terugval richting 1,15 zouden we aangrijpen om weer long posities op te bouwen in de euro/dollar.