De cruciale vraag voor de westerse beurzen in het nieuwe jaar wordt of de opwaartse trend die sinds maart 2009 aan de gang is, kan worden doorgetrokken. In tegenstelling tot vorig jaar durven we daarop niet meer volmondig 'ja' te antwoorden. Vooral voor de Amerikaanse aandelenmarkten maken we ons al enige tijd zorgen. En Wall Street blijft bepalend voor de andere markten, zeker voor de Europese beurzen.
...

De cruciale vraag voor de westerse beurzen in het nieuwe jaar wordt of de opwaartse trend die sinds maart 2009 aan de gang is, kan worden doorgetrokken. In tegenstelling tot vorig jaar durven we daarop niet meer volmondig 'ja' te antwoorden. Vooral voor de Amerikaanse aandelenmarkten maken we ons al enige tijd zorgen. En Wall Street blijft bepalend voor de andere markten, zeker voor de Europese beurzen. Vooreerst is er het probleem van de lengte en de omvang van de haussemarkt (intussen 81 maanden, tegenover een gemiddelde van 57 maanden de afgelopen eeuw en een klim van 215% voor de S&P500-index,tegenover eengemiddelde van 165%). Het is niet vanzelfsprekend daaraan nog een verlengstuk te breien, vooral gezien de vaststelling dat de twee drijvende krachten achter die hausse - de monetaire versoepeling en de fors stijgende bedrijfswinsten - niet langer die rol vervullen. Er is de ommekeer in het Amerikaanse rentebeleid en we moeten stilaan spreken van een recessie in de bedrijfswinsten. De langetermijnindicatoren blijven dan ook verzwakken. Bij een val onder 1850 punten voor de S&P500-index is het feest voor enige tijd voorbij. Dan begint een nieuwe berenmarkt (baissemarkt).Gezien het nog soepele monetaire beleid van de ECB, de lage stand van de euro, het voorzichtige economische herstel, het hoge gemiddelde dividendrendement en de waarderingskloof met Wall Street lijkt Europa over betere troeven te beschikken. Dat blijft voorlopig inderdaad zo. Maar voluit de kaarten van Europese aandelen trekken, doen we niet meer, vooral door de bedreiging van een serieuze terugval op Wall Street. Zodra de Stoxx600-index onder 330 punten en de Eurostoxx50-index onder 3000 punten terugvalt, is de stijgende trend ook hier afgelopen. Een aantal opkomende markten - waaronder Brazilië - zien we volgend jaar wel een bodem vormen.Focus verleggenDie gevreesde trendommekeer is er nog niet. De trend is tot nader order opwaarts gericht. Waakzaamheid is echter geboden om snel te kunnen bijsturen als dat nodig is, want we verwachten een woelig beursjaar 2016 met wellicht nog meer volatiliteit dan dit jaar. Dat is typisch voor een nakende trendommekeer. Vandaar dat we meer en meer de focus verleggen naar de thema's landbouw en goud, waar we een spectaculaire comeback verwachten na bijna vijf jaar berenmarkt. Verder zouden we de aandacht blijven leggen op stabiele dividendwaarden, die zonder veel problemen moeilijke tijden kunnen doorstaan. En voorlopig kunnen we nog even meesurfen op de fusie- en overnamekoorts.