Het plantseizoen op het noordelijk halfrond is volop aan de gang. Het klinkt misschien vreemd, maar voor de meeste beursgenoteerde landbouwbedrijven komt het geld binnen op het moment dat ze zaaien, niet op het moment dat ze oogsten. Het plantseizoen zorgt voor twee derde van de jaarinkomsten bij onder meer de zadenproducenten, de meststoffenbedrijven, de producenten van gewasbeschermingsmiddelen.
...