Het plantseizoen op het noordelijk halfrond is volop aan de gang. Het klinkt misschien vreemd, maar voor de meeste beursgenoteerde landbouwbedrijven komt het geld binnen op het moment dat ze zaaien, niet op het moment dat ze oogsten. Het plantseizoen zorgt voor twee derde van de jaarinkomsten bij onder meer de zadenproducenten, de meststoffenbedrijven, de producenten van gewasbeschermingsmiddelen.
...

Het plantseizoen op het noordelijk halfrond is volop aan de gang. Het klinkt misschien vreemd, maar voor de meeste beursgenoteerde landbouwbedrijven komt het geld binnen op het moment dat ze zaaien, niet op het moment dat ze oogsten. Het plantseizoen zorgt voor twee derde van de jaarinkomsten bij onder meer de zadenproducenten, de meststoffenbedrijven, de producenten van gewasbeschermingsmiddelen.De beleggers kijken dan ook met meer dan gewone belangstelling uit naar de cijfers over het eerste kwartaal. De verwachtingen zijn niet hooggespannen. De oogsten van het vorige jaar zijn belangrijk voor de investeringen van het jaar nadien. Gezien de Amerikaanse recordgraanoogsten van vorig jaar, met de bijbehorende fors lagere prijzen en dus lagere inkomens voor de Amerikaanse boeren, wordt rekening gehouden met 6% lagere verkopen en een gemiddelde daling van de winsten met 18%. Vooral voor de meststoffenproducenten wordt een stevige winstdaling verwacht (-30%).Exit CF IndustriesMaar voor de rest van het jaar ziet het er beter uit voor de landbouwondernemingen. Mogelijk blijven nieuwe recordoogsten uit en zien we dat de landbouwprijzen in herstel zijn. Dat begint zich ook meer en meer te vertalen in een herstel van de beurskoersen van de landbouwwaarden. Het thema landbouw is voor ons een basisthema, door de combinatie van de stijgende wereldbevolking (2 miljard extra monden tegen 2050) en de veranderende eetgewoonten door de toenemende verstedelijking en de stijgende inkomens. Dat maakt een hogere productiviteit noodzakelijk.We hadden tegen eind vorig jaar het gewicht tot het maximum van 20% (vork 10 à 20%) opgetrokken in de verwachting dat de landbouwaandelen in de buurt van hun cyclische dieptepunt zouden noteren. Vooral met de aankoop van de Amerikaanse meststoffenproducent CF Industries hadden we het geluk dat het echt op het dieptepunt gebeurde en de timing dus perfect was. Nu we de intentie hebben met landbouw meer richting een neutrale weging te evolueren (15%) en bij CF Industries het verhaal op korte termijn afgelopen lijkt, is het tijd om te oogsten. We zetten de resterende 15 CF-aandelen in de verkoop. Daarnaast bouwen we het gemeden energiethema opnieuw wat uit door onze belegging in Royal Dutch Shell te verhogen tot een normale positie.