Op 9 maart 2009 bereikten de westerse beurzen het dieptepunt na een relatief korte, maar bijzonder heftige berenmarkt (baissemarkt, dalende beurstendens). De westerse bankencrisis veroorzaakte de Grote Recessie, maar door snel en kordaat optreden werd een depressie zoals in de jaren dertig van vorige eeuw vermeden. Dat betekende de start van een nieuwe stierenmarkt (haussemarkt, opwaartse beurstrend) op de westerse aandelenmarkten.
...