Op korte termijn is enige terugval mogelijk, maar daarna mikken we op een inhaalbeweging van zilver en zilvermijnen ten opzichte van goud en goudmijnen. Met Alexco Resource, First Majestic Silver, Pan American Silver en Wheaton Precious Metals zitten er vier met zilver verbonden aandelen in de voorbeeldportefeuille, die we geregeld bespreken. Hieronder bekijken nog vier andere zilvergerelateerde mijnaandelen.
...

Op korte termijn is enige terugval mogelijk, maar daarna mikken we op een inhaalbeweging van zilver en zilvermijnen ten opzichte van goud en goudmijnen. Met Alexco Resource, First Majestic Silver, Pan American Silver en Wheaton Precious Metals zitten er vier met zilver verbonden aandelen in de voorbeeldportefeuille, die we geregeld bespreken. Hieronder bekijken nog vier andere zilvergerelateerde mijnaandelen. Voor Hecla Mining (ticker HL US) was 2021 op het gebied van de omzet en de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) een recordjaar. De omzet steeg met 16 procent op jaarbasis naar 807,5 miljoen dollar. Daarvan kwam 42 procent van goud en 34 procent van zilver. Zink (15%) en lood (9%) zorgden voor het saldo. In volumetermen gaat het om 12,3 miljoen troy ounce zilver en iets meer dan 200.000 troy ounce goud. Ook de ebitda bereikte met 279 miljoen dollar (+20%) een record. Voor groei wordt het komende decennium vooral op Lucky Friday in Idaho gerekend. Vorig jaar steeg de productie al met 75 procent naar 3,56 miljoen troy ounce zilver en voor 2022 wordt 4,3 tot 4,6 miljoen verwacht. Het streefdoel is een jaarlijks productievolume van 5 miljoen troy ounce te bereiken. De prognoses voor 2022 zijn eerder conservatief met gemiddeld 13,2 miljoen troy ounce zilver en 170.000 troy ounce goud. Hecla had eind vorig jaar 210 miljoen dollar in kas en daar stond een schuld van 520 miljoen dollar tegenover. De verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda is gedaald naar 1,1 tegenover 1,7 een jaar eerder. De liquiditeitspositie inclusief kredietlijnen bedraagt 443 miljoen dollar. Daarmee is de kans op een nieuwe kapitaaloperatie voorlopig niet zo groot. Pluspunten van Hecla zijn de lage productiekosten (minder dan 10 dollar per troy ounce zilver), de mijnlocaties in stabiele regio's en vooral de hoge reserves. Die bedroegen eind vorig jaar 200 miljoen troy ounce zilver (+6%) en 2,73 miljoen troy ounce goud (+14%). Echt goedkoop is het aandeel niet meer en Lucky Friday blijft gezien de bewogen voorgeschiedenis een risicoactief. Hecla noteert tegen 35 keer de verwachte winst en 2,1 keer de boekwaarde. Het aandeel steeg dit jaar al met een kwart en loopt daarmee vooruit op de klim van de zilver- en goudprijs. We zouden op een terugval richting 6 dollar wachten vooraleer weer in te stappen.Het aandeel Coeur Mining (ticker CDE US)presteerde de voorbije twaalf maanden ondermaats met een verlies van 55 procent. Coeur produceerde vorig jaar 349.000 troy ounce goud en 10,1 miljoen troy ounce zilver. De groepsomzet (832,8 miljoen dollar) ging er licht op vooruit (+6%), maar de ebitda daalde met een vijfde naar 214,8 miljoen dollar. Daardoor daalde de ebitda-marge van 34 naar 25 procent. Er was een klein nettoverlies van 1,4 miljoen dollar. De prognoses voor het lopende boekjaar waren ontgoochelend met een verwachte zilverproductie tussen 9 en 11 miljoen troy ounce en 315.000 tot 353.000 troy ounce goud. Productiegroei zit er dit jaar niet in. Tegelijk moet Coeur fors investeren terwijl de balans vrij zwak is. Palmarejo in Mexico staat in voor 65 procent van de zilverproductie en 31 procent van de goudproductie van de groep. Rochester in Nevada tekent voor 35 procent van de zilverproductie en neemt ook 12 procent van de goudoutput voor zijn rekening. Dan zijn er nog Kensington in Alaska (34% van de goudproductie) en Wharf in Zuid-Dakota (23% van de goudproductie). De in 2017 aangekochte Silvertip-mijn in het Canadese British Columbia is voorlopig in slaapmodus en zal ten vroegste in 2025 heropend worden. De kapitaaluitgaven van Coeur zijn vorig jaar ruim verdrievoudigd naar 309 miljoen dollar. Voor dit jaar rekent Coeur op een verdere stijging naar 320 tot 390 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan is voor de geplande uitbreiding van Rochester. Het grootste probleem van Coeur blijft de aanhoudende verwatering van de aandeelhouders. Vorig jaar werd 375 miljoen dollar opgehaald, wat de nettoschuld eind vorig jaar op 430 miljoen dollar of iets meer dan 2 keer de ebitda bracht. Alleen al de uitbreiding van Rochester zal 600 miljoen dollar kosten. Een bijkomend nadeel is het hedgingprogramma dat Coeur opzette om zich in te dekken tegen schommelingen van de goudprijs. Voor 2022 gaat het om 132.000 troy ounce goud (ongeveer 40% van de verwachte productie) dat tussen 1.630 en 2.038 dollar zal worden verkocht. Hedging zet bij stijgende prijzen een rem op het groeipotentieel. Wegens het gebrek aan groei en de zwakke balans is Coeur Mining niet ons favoriete zilveraandeel. De bedrijfsnaam Fortuna Silver Mines (FSM US) dekt de lading steeds minder, want in het vierde kwartaal kwam slechts 22 procent van de omzet uit zilver. Goud stond in voor 69 procent en het saldo kwam van zink (5%) en lood (4%). Die evolutie is het gevolg van het succes van de Lindero-goudmijn in Argentinië die een recordkwartaal kende. Het zilver komt van San José in Mexico en Caylloma in Peru. Fortuna nam vorig jaar Roxgold over en kreeg daardoor de Yaramoko-goudmijn (Burkina Faso) in handen. Nog interessanter is het Séguéla-exploratieproject in Ivoorkust dat 42 procent compleet is en in de tweede helft van volgend jaar operationeel moet worden. Over heel 2021 groeide de goudproductie van Lindoro van 55.000 in 2020 naar 207.000 troy ounce. De zilveroutput klom van 7,1 naar bijna 7,5 miljoen troy ounce. Vooral door de gestegen goudproductie is de omzet op jaarbasis ruim verdubbeld (+115%) naar bijna 600 miljoen dollar. De ebitda van 280,7 miljoen dollar leverde een marge van 47 procent op. In oktober vorig jaar kwam een einde aan de twaalfjarige milieuvergunning van San José in Mexico. De Mexicaanse overheid verlengde de termijn eenzijdig slechts met twee jaar, terwijl in de goedgekeurde aanvraag van twaalf jaar sprake was. Fortuna probeert langs juridische weg een langere vergunning te bekomen. Het is een indicatie van het onzekere investeringsklimaat in de Mexicaanse mijnbouwsector. In 2022 zal de zilverproductie afnemen naar 6,2 tot 6,9 miljoen troy ounce, een daling met 8 tot 17 procent op jaarbasis. De oorzaak ligt bij San José, waar de opbrengst dit jaar zal dalen van 6,4 miljoen in 2021 naar 5,2 tot 5,8 miljoen troy ounce. Dat zal echter ruim worden gecompenseerd door een hogere goudoutput van 244.000 tot 280.000 troy ounce (+18 tot +35%). De nettoschuld bedroeg eind vorig jaar 58,9 miljoen dollar of slechts 0,2 keer de ebitda. Fortuna Silver noteert onder de boekwaarde (0,8 keer) en tegen 4,2 keer de ebitda. Dat is ver onder het sectorgemiddelde van 6,8 terwijl de groeivooruitzichten vrij goed zijn. De korting is onder meer het gevolg van de onzekerheid rond San José. Fortuna Silver is speculatief koopwaardig. De nieuwe linkse regering van Pedro Castillo in Peru wou vorig jaar de Inmaculada- en Pallancata-mijnen sluiten wegens vermeende overtredingen van de milieuregels. De twee mijnen zijn samen goed voor ongeveer driekwart van de groepsproductie bij Hochschild Mining (ticker HOC LN). Na enkele weken krabbelde Castillo terug. De mijnbouw staat in voor 60 procent van de exportinkomsten en de financiële situatie van het land laat niet toe om de sector sterk aan banden te leggen. De sterke afhankelijkheid van Peru blijft een pijnpunt. Met de overname van Amarillo Gold wordt Hochschild de eigenaar van het Posse Gold-project in Brazilië. Posse moet de groepsproductie met meer dan een vijfde doen toenemen en tegelijk de kosten verlagen. De mijnen van Hochschild produceerden vorig jaar 31,2 miljoen troy ounce zilverequivalent tegen gemiddeld 14,4 dollar per troy ounce. Dat leverde een omzet van 811,4 miljoen dollar op (+30%) en een ebitda van 382,8 miljoen (+41%). Dit jaar zal de output afnemen naar 26 tot 27 miljoen troy ounce terwijl de productiekosten zullen stijgen naar 18,5 tot 19 dollar. Hochschild had eind december netto 86 miljoen dollar in kas. Tegen 1,2 keer de boekwaarde, 2,8 keer de ebitda en 0,8 keer de omzet is Hochschild speculatief koopwaardig, met een bovengemiddeld risico.