Het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy zag in 2005 het levenslicht. De eerste jaren groeide Colexon snel als projectontwikkelaar van zonnepanelen- of PV-parken. Het aandeel bereikte in 2006 al een piekkoers van 23,86 EUR. De financiële crisis veroorzaakte een enorme ommezwaai. De beurskoers stortte volledig in (dieptepunt van 0,20 EUR in 2011). Colexon verlegde de focus naar het uitbaten van PV-parken om te overleven. In die periode bouwde het Belgische 7C Solarparken (7C) een belang uit van 25% in Colexon. 7C werd in 2008 opgericht en is gespecialiseerd in het uitbaten van PV-parken in Duitsland. Het bedrijf bouwde een portefeuille uit van 23 PV-parken met een totale capaciteit van 41 megawatt (MW). De snelle groei werd gefinancierd door een combi...

Het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy zag in 2005 het levenslicht. De eerste jaren groeide Colexon snel als projectontwikkelaar van zonnepanelen- of PV-parken. Het aandeel bereikte in 2006 al een piekkoers van 23,86 EUR. De financiële crisis veroorzaakte een enorme ommezwaai. De beurskoers stortte volledig in (dieptepunt van 0,20 EUR in 2011). Colexon verlegde de focus naar het uitbaten van PV-parken om te overleven. In die periode bouwde het Belgische 7C Solarparken (7C) een belang uit van 25% in Colexon. 7C werd in 2008 opgericht en is gespecialiseerd in het uitbaten van PV-parken in Duitsland. Het bedrijf bouwde een portefeuille uit van 23 PV-parken met een totale capaciteit van 41 megawatt (MW). De snelle groei werd gefinancierd door een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen. Het bedrijfsmodel van 7C is gebaseerd op het optimaliseren van de opbrengst van het PV-park dankzij een grondig technisch beheer enerzijds en het verminderen van de kosten en het risico door een gedegen commercieel beheer anderzijds. Op die manier beheert 7C 41 MW met zeven personeelsleden. Colexon beheerde eind mei 2013 26 MW met achttien personeelsleden. 7C zag brood in een overname, maar een poging daartoe mislukte begin 2013, omdat de aandeelhouders de geboden prijs te laag vonden. Daarop startte 7C de voorbereiding voor een zelfstandige beursgang, maar in het najaar van 2013 klopten de aandeelhouders van Colexon terug aan bij 7C, en bereikten alsnog een (licht verbeterd) akkoord. De omgekeerde overname - boekhoudkundig neemt 7C Colexon over - waardeert één aandeel van Colexon tegen 0,75 EUR per aandeel (13,3 miljoen EUR) en één aandeel van 7C Solarparken tegen 5250 EUR (37,1 miljoen EUR). De inbreng in natura van 7C in Colexon zal voor eind augustus gebeuren via de uitgifte van 24,7 miljoen nieuwe aandelen van Colexon. De 17,7 miljoen bestaande Colexon-aandelen worden wel eerst gehalveerd via een reverse-split. Om extra opwaarts potentieel te geven aan de bestaande aandeelhouders zal Colexon, vóór de inbreng van 7C, een obligatie (looptijd 1 jaar, 3% interest) van 1,5 miljoen EUR uitgeven, met voorkeurrecht voor de aandeelhouders. Aan de lening zijn 4,4 miljoen warrants gekoppeld die kunnen worden omgezet in Colexon-aandelen tegen 1,56 EUR per aandeel (na de reverse-split; tussen 1 september en eind december 2014), tegen 1,76 EUR per aandeel in 2015 en tegen 1,98 EUR per aandeel in 2016. Het nieuwe Colexon wordt vanaf september, met een totale capaciteit van 67 MW, een subtopper onder de uitbaters van PV-parken in Duitsland. Het land is de grootste PV-markt in de wereld met een geïnstalleerd vermogen van 35 gigawatt (GW), te vergelijken met een totale -conventionele en hernieuwbare- geïnstalleerde capaciteit in België van 20 GW. Cruciaal voor het risico en de rechtszekerheid is dat de afnametarieven van een PV-park er grondwettelijk beschermd zijn ("Bestandsschutz"). De markt is echter nog heel versnipperd en er is veel ruimte voor consolidatie. Heel wat parken worden bovendien suboptimaal beheerd. Topman (CEO) Steven De Proost, sinds 1 juni CEO van Colexon, wil extra waarde realiseren met het optimaliseren van de PV-parken en de kostenstructuur van het oude Colexon, en beoogt daarnaast hogere kasstromen via het kopen van (gronden van) PV-parken. ConclusieWe starten de opvolging met een positief advies omdat de koers onder de biedprijs van 0,75 EUR noteert, omwille van de overtuiging dat het nieuwe management, gezien het track-record van efficiëntieverbeteringen bij 7C, de rendabiliteit (gevoelig) kan optrekken en een onderwaardering van 15 à 20% ten opzichte van de concurrentie op basis van de verwachte groei van kasstromen de komende jaren. Nadeel: een beperkte liquiditeit (werk met strikte limieten!).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B