In de zes weken tot eind februari veerde de steenkoolprijs wel met een derde op, om nadien weer terug te vallen. Nieuwe dieptepunten werden er voorlopig niet gezet. Dit volatiele prijsgedrag is eigen aan een bodemvormingsproces. Het sentiment bij investeerders heeft dan ook een absoluut dieptepunt bereikt. De exacte cijfers verschillen naargelang de specifieke variant, maar algemeen gesproken schommelt de steenkoolprijs momenteel rond het laagste niveau in zes jaar.
...