Terugblik op 2018
...

Terugblik op 2018In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht, is de waarde van de Zwitserse frank in 2018 relatief fors gestegen. Tot eind mei stonden we op het niveau van de koppeling (1,20 frank/euro) die de Zwitsers tot voor enkele jaren aanhielden. Maar daarna ging het snel hoger. Vandaag kost een euro nog slechts 1,12 Zwitserse frank. Dat komt neer op een waardestijging van bijna 4 procent voor de Zwitserse munt tegenover de euro. De klim van de Alpenmunt is verwonderlijk omdat de nationale bank (SNB) een beleid van monetaire stimulering voert. De beleidsrente werd al in januari 2015 verlaagd tot een dieptepunt van -0,75 procent. De frank was toen al te duur, volgens de SNB. De fundamenten van het economische bestel (overheidsschuld, begroting, lopende rekening, handelsbalans,...) zijn kerngezond. De verwachtingen voor de economieOver de Zwitserse economie in 2019 kunnen we kort zijn. Aan de gezonde fundamenten zal normaal volgend jaar geen verandering komen. Maar de economische bedrijvigheid zal wellicht iets kleiner zijn dan het jaar ervoor. De consensus voor de reële groei van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt 1,80 procent, waar die in 2018 nog meer dan 2 procent bedroeg.De verwachtingen voor de Zwitserse frankDe Zwitserse centrale bank zal het ruime beleid dat ze al jaren voert, normaal voortzetten. De inflatie is nog altijd erg laag, zij het toch wat hoger dan voorspeld. Veel beleggers parkeren al jaren hun geld in Zwitserland uit schrik voor de eurocrisis. Vandaag hebben ze nog meer reden om niet al te gerust te zijn in de evolutie van de Europese Unie. De kapitaalvlucht naar Zwitserland lijkt weer op gang te zijn gekomen. Daarom is de SNB niet geneigd het ruime monetaire beleid in te perken. Een turbulent jaar in de EU kan die kapitaalstroom voort versterken.