De gemiddelde verkoopprijs voor olieproducten is in het eerste kwartaal op jaarbasis met een kwart gestegen. Bij gas kwam er 13 procent bij. Daarvan kon ook Royal Dutch Shell profiteren met een flink hogere omzet en winst. De groepsomzet lag met 91,1 miljard dollar (+25%) 10 miljard dollar boven de consensusverwachting. De recurrente winst (zonder uitzonderlijke elementen) klom zelfs 42 procent hoger naar 5,3 miljard dollar.
...

De gemiddelde verkoopprijs voor olieproducten is in het eerste kwartaal op jaarbasis met een kwart gestegen. Bij gas kwam er 13 procent bij. Daarvan kon ook Royal Dutch Shell profiteren met een flink hogere omzet en winst. De groepsomzet lag met 91,1 miljard dollar (+25%) 10 miljard dollar boven de consensusverwachting. De recurrente winst (zonder uitzonderlijke elementen) klom zelfs 42 procent hoger naar 5,3 miljard dollar. De uitblinker was de gasdivisie, die het met een winst van 2,44 miljard dollar ruim dubbel zo goed deed als een jaar geleden. Aardgas en lng (vloeibaar aardgas) staan nu in voor meer dan de helft van de groepsproductie. Een sterk toegenomen vraag naar lng uit Azië stuwde de prijzen naar het hoogste niveau sinds 2014. Ook de productie- en de handelsvolumes namen toe. De komende jaren start Shell nog verschillende nieuwe lng-projecten. Die compenseren een lagere aardgasproductie, onder meer in Nederland, waar de productie rond Groningen afneemt en in 2030 volledig wegvalt. De upstreamdivisie (productie en exploratie) deed het ook erg goed met een winst van 1,55 miljard dollar, tegenover 540 miljoen dollar een jaar eerder. De winst bij downstream (raffinage en marketing) daalde op jaarbasis met 32 procent naar 1,69 miljard dollar, omdat de gestegen prijs van ruwe olie op de raffinagemarges woog. Al met al waren de cijfers dus heel goed, maar toch zagen de beleggers redenen om negatief te reageren. De groepswinst ligt nu hoger dan in 2014, toen een vat Brent nog 100 dollar kostte. Maar de kasstromen zijn niet mee gestegen, hoewel ook de kapitaalinvesteringen niet toenamen. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde zelfs licht naar 9,4 miljard dollar, tegenover 9,5 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De vrije kasstroom kwam met 5,18 miljard dollar op hetzelfde niveau uit als een jaar eerder. De kasstromen zijn wel voldoende hoog om de dividenden en de intrestuitgaven te dekken. Het dividend is goed voor een uitgave van ongeveer 16 miljard dollar op jaarbasis. De intrestuitgaven op de schuld bedragen 3,5 tot 4 miljard dollar, naargelang de evolutie van de rente. Shell trok de kasstroomprognose voor de periode 2019 tot 2021 op naar gemiddeld 30 tot 35 miljard dollar per jaar, inclusief een bijdrage van 10 miljard dollar van de 25 nieuwe projecten die tussen 2018 en 2020 operationeel worden. Die prognose is gebaseerd op een olieprijs van 60 dollar. Maar een vat Brent kost nu meer dan 70 dollar. Per stijging van de olieprijs met 10 dollar klimt de kasstroom met 6 miljard dollar. Een andere oorzaak van de ontgoocheling is het uitblijven van de beloofde aandeleninkoop. Terwijl onder meer Total en BP al weer eigen aandelen inkopen, blijft het bij Shell voorlopig stil. Het management zal zich naar eigen zeggen houden aan de belofte voor 25 miljard dollar eigen aandelen in te kopen tegen 2020, maar het verkiest eerst de schulden nog wat verder af te bouwen. De trager dan verwachte afbouw van de schuldratio was een ander negatief element dat Shell werd aangewreven. De nominale schuld steeg licht naar 66,1 miljard dollar, tegenover 65,9 miljard drie maanden eerder, maar de schuldgraad zakte wel van 25 naar 24,7 procent, tegenover een doelstelling van 20 procent op langere termijn.ConclusieDe lager dan verwachte kasstromen en de onzekerheid rond de start van de aandeleninkopen werden Royal Dutch Shell zwaar aangerekend. Nochtans kan de energiegroep op operationeel gebied niet veel worden aangewreven. De gasdivisie presteerde uitstekend en de vooruitzichten ogen erg goed. Nieuwe projecten zullen de komende jaren voor hogere kasstromen zorgen. Het dividend behoort tot de hoogste in de sector.Advies : koopwaardigRisico : gemiddeldRating : 1BKoers: 29,35 euroTicker: RDSA NAISIN-code: GB00B03MLX29Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 247,3 miljard euroK/w 2017: 18,5Verwachte k/w 2018: 14Koersverschil 12 maanden: +34%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 5,4%