Het gebruik van cannabis voor medische toepassingen is in steeds minder landen een taboe. Het medicinale gebruik ervan is in dertig landen toegestaan en dat cijfer neemt snel toe. Arcview Market Research berekende dat de markt voor medische cannabis jaarlijks met gemiddeld 27 procent zal groeien en tegen 2021 een omvang van 22,6 miljard dollar hebben. Omdat het om een vrij jonge industrie gaat, doen investeerders er goed aan hun investering via een tracker te ...