De autoproductie in de wereld is met een kwart gedaald. Ook de vervangingsmarkt van banden is zwaar geraakt omdat mensen in lockdown uiteraard geen banden verslijten. De Italiaanse fabrikant Pirelli, een van de belangrijkste klanten van Bekaert, verwacht dit jaar ongeveer een vijfde minder banden aan de man te brengen. De verkoop van banden voor vrachtwagens houdt wel beter stand en mag op een sneller herstel rekenen, wat een opsteker is voor Bekaert.
...

De autoproductie in de wereld is met een kwart gedaald. Ook de vervangingsmarkt van banden is zwaar geraakt omdat mensen in lockdown uiteraard geen banden verslijten. De Italiaanse fabrikant Pirelli, een van de belangrijkste klanten van Bekaert, verwacht dit jaar ongeveer een vijfde minder banden aan de man te brengen. De verkoop van banden voor vrachtwagens houdt wel beter stand en mag op een sneller herstel rekenen, wat een opsteker is voor Bekaert.Het tweede kwartaal zal nog slechter worden dan het eerste. Bekaert verwacht een nieuwe belangrijke daling van de omzet, zonder er cijfers op te plakken. Ook over de tweede helft van het jaar durft het bedrijf geen uitspraken te doen. De onzekerheid over de omvang en vooral de duur van de coronacrisis is eenvoudigweg te groot. Het virus lijkt steeds meer onder controle, waardoor de meeste markten werk maken van een langzame exitstrategie. Maar zolang er geen vaccin is, dreigt een opflakkering van de pandemie, met een bijhorende inperking van de activiteiten. Zelfs als het virus onder controle blijft, zal het herstel langzaam verlopen, waardoor de meeste sectoren en economieën pas in 2022 weer op volle toeren zullen draaien.De cijfers van het eerste kwartaal toonden al de sporen van de coronacrisis. Door een omzetdaling van 17 procent in de divisie rubberversterking voor banden daalde de groepsomzet met 10 procent. De verkoop van staaldraadoplossingen voor de industrie kromp slechts met 8 procent omdat de activiteit in een aantal essentiële industriële sectoren, zoals de landbouw, mijnbouw en de nutsvoorzieningen, nog relatief op peil bleef. In de divisie speciaalproducten en bij het dochterbedrijf Bridon-Bekaert Ropes groep bleef de omzet zelfs nagenoeg stabiel. De daling van de groepsomzet met 10 procent is nagenoeg volledig te wijten aan volumedalingen. Lagere prijzen door het doorrekenen van lagere grondstofprijzen werden gecompenseerd door de aangescherpte focus op producten met hogere prijzen en betere marges. Bekaert geeft in de kwartaalupdate geen winstcijfers meer, dus is het afwachten hoe zwaar de resultatenrekening geraakt wordt. De impact op de winst dreigt groter te worden dan de impact op de omzet door de relatief hoge vaste kosten. De winstdaling kan dit jaar oplopen tot 30 procent. In dat scenario daalt de winst per naar 1,5 euro per aandeel.Bekaert trekt wel met een verhoogde weerbaarheid de crisis in. Het bedrijf krikte in 2019 de winstgevendheid op dankzij een beter prijsbeleid en een striktere kostencontrole. De onderliggende bedrijfswinst steeg met 15 procent tot 242 miljoen euro. Ook de balans kan een crisis verdragen. De nettoschuldpositie bedraagt 2,1 keer de bedrijfscashflow, wat pas een risico wordt als de crisis lang aansleept. Bekaert beschikt over een cashreserve van 750 miljoen euro. Geld wordt ook gevonden door de investeringen terug te schroeven, extra te besparen en het gehalveerde dividendbetaling van 0,35 euro per aandeel te verschuiven naar november. ConclusieDe coronacris breekt het positieve elan dat Bekaert vorig jaar had gevonden. De winst kan gemakkelijk met 30 procent dalen. De waardering is met een koerswinstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 5 keer de bedrijfscashflow fair te noemen, maar het herstel zal traag verlopen en de onzekerheid is hoog. Het advies blijft daarom 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 17,6 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,1 miljard euroK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: 2%