Het gaat om een belasting van 0,15 procent voor wie 500.000 euro of meer op een effectenrekening heeft staan. De belasting treft vijf categorieën van financiële instrumenten: aandelen en obligaties (al dan niet beursgenoteerd) en certificaten van die financiële instrumenten, participaties en aandelen in fondsen (met uitzondering van fondsen verworven in het kader van pensioensparen), kasbons en warrants. Bepaalde financiële instrumenten en contracten zijn vrijgesteld van de belasting:opties, tak 21- of tak 23-verzekeringscontracten, swaps, futures, enzovoort.
...