Verrassend sterk. De resultaten van Colruyt over het boekjaar 2017-2018, dat eindigde op 31 maart, zijn met geen andere woorden te omschrijven. De vergelijkbare omzet steeg met 3,4 procent, de vergelijkbare bedrijfscashflow met 5,3 procent en de vergelijkbare bedrijfswinst met 4,5 procent. Die vergelijkbare cijfers geven een beter beeld dan de gepubliceerde cijfers, omdat ze rekening houden met de verkoop vorig jaar van dochterbedrijf Pro à Pro, dat vorig jaar nog 23 miljoen euro bijdroeg aan de bedrijfswinst.
...

Verrassend sterk. De resultaten van Colruyt over het boekjaar 2017-2018, dat eindigde op 31 maart, zijn met geen andere woorden te omschrijven. De vergelijkbare omzet steeg met 3,4 procent, de vergelijkbare bedrijfscashflow met 5,3 procent en de vergelijkbare bedrijfswinst met 4,5 procent. Die vergelijkbare cijfers geven een beter beeld dan de gepubliceerde cijfers, omdat ze rekening houden met de verkoop vorig jaar van dochterbedrijf Pro à Pro, dat vorig jaar nog 23 miljoen euro bijdroeg aan de bedrijfswinst.De sterke resultaten zijn verrassend omdat Colruyt bij de publicatie van de halfjaarcijfers in december nog vrij pessimistisch klonk over dit boekjaar. De bikkelharde concurrentiestrijd op de Belgische markt nam in de eerste helft van het jaar een stevige hap uit de marges en zette de bedrijfswinst onder druk. Colruyt zei er in één adem bij dat een verzachting van de promotieslag niet in het vooruitzicht lag. Maar kijk, zes maanden later ziet de wereld er anders uit. Colruyt kon bij de jaarcijfers melden dat de Belgische retailmarkt minder concurrentieel was dan vorig jaar, waardoor het de margedaling van de eerste jaarhelft volledig goed kon maken. Colruyt sloot het boekjaar af met een brutowinstmarge van 26 procent, tegenover 25,8 procent voor het boekjaar 2016-2017. Op het niveau van de bedrijfswinst bleef de marge stabiel op 5,4 procent, terwijl gevreesd werd voor een daling. Die opmerkelijke comeback van de marges is ook te danken aan een striktere kostencontrole, zoals eind vorig jaar beloofd was. De kosten evolueerden in lijn met de omzet. Het is echter niet duidelijk of de adempauze in de concurrentieslag een lang leven beschoren is. Colruyt verwacht dat de retailmarkt dit jaar competitief blijft.Dankzij de stabilisatie van de marges kon Colruyt de stijging van het marktaandeel en de stijging van de omzet vertalen in een hogere winst. De omzetstijging met 3,4 procent is te danken aan een mix van hogere prijzen, een uitbreiding van de verkoopoppervlakte en organische groei. Nog belangrijker is dat het marktaandeel nog lichtjes toenam, van 31,7 naar 31,8 procent. Vooral de ketens OKay en Bioplanet deden het met een gezamenlijke omzetgroei van 7 procent zeer goed. De komende jaren plant OKay zes nieuwe winkels per jaar. Dankzij het fraaie weer in het voorjaar dikte ook de omzet van Dreamland en Dreambaby met 3,6 procent aan, ondanks de aanhoudende verschuiving naar onlineverkoop. Als groep verkocht Corluyt vorig jaar online voor 370 miljoen euro, of ongeveer 5 procent van de omzet. De speerpunt in de e-commercestrategie van Colruyt is de onlineboodschappendienst Collect&Go. Colruyt claimt het marktleiderschap op de onlinevoedingsmarkt.De mix van margeherstel en een aantrekkende omzet maakte van de tweede helft van het boekjaar van 2017-2018 het beste uit de geschiedenis van de groep. De vergelijkbare winst per aandeel over het hele boekjaar steeg zelfs met 6 procent, wat ook te danken is aan de inkoop van eigen aandelen door de groep. Colruyt keerde het grootste deel van de overtollig cash uit door voor 328 miljoen euro eigen aandelen in te kopen. Op 13 juni had het bedrijf 8,4 procent van de uitgegeven aandelen in bezit. Mogelijk is dat de aanloop naar een delisting van het bedrijf. De sterke halfjaarcijfers bewijzen dat Colruyt van een omzetstijging ook een winststijging kan maken, zodra de concurrentiedruk wat milder wordt. In dit boekjaar mag op een kleine winststijging gerekend worden, tenzij de supermarktenketens de strijdbijl opnieuw opgraven. De waardering blijft met een koers-winstverhouding van 19 en een dividendrendement van 2,4 procent pittig, en duurder dan sectorgenoten, maar daar staan solide resultaten, een solide balans en een solide marktaandeel tegenover. Het advies blijft daarom 'houden'.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 48,7 euroTicker: BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,8 miljard euroK/w 2017-2018: 19Verwachte k/w 2018-2019: 19Koersverschil 12 maanden: + 2%Koersverschil sinds jaarbegin: +12% Dividendrendement: 2,4%