Door zijn specifieke chemische samenstelling is lithium erg geschikt om als energiebron te dienen. Het metaal is niet schaars, maar er zijn slechts weinig plaatsen waar het op een economisch rendabele manier te ontginnen valt. Bijna 90 procent van de mondiale lithiumreserves bevindt zich in zout water (pekel). De productie concentreert zich in de zogenaamde lithium-triangel (Argentinië, Bolivië en Chili), de Verenigde Staten, Australië en China. In dat laatste land bev...

Door zijn specifieke chemische samenstelling is lithium erg geschikt om als energiebron te dienen. Het metaal is niet schaars, maar er zijn slechts weinig plaatsen waar het op een economisch rendabele manier te ontginnen valt. Bijna 90 procent van de mondiale lithiumreserves bevindt zich in zout water (pekel). De productie concentreert zich in de zogenaamde lithium-triangel (Argentinië, Bolivië en Chili), de Verenigde Staten, Australië en China. In dat laatste land bevinden zich ook de meeste fabrieken die lithium omzetten naar de vorm die in batterijen wordt gebruikt. In China is de prijs van een ton lithium gedaald van bijna 25.000 dollar per ton in maart naar amper 13.000 dollar vorige maand.Buiten China was de terugval een stuk kleiner (-22%). Albemarle en Sociedad Quimica y Minera (SQM), die samen instaan voor 37 procent van de globale lithiumproductie, zagen hun beurskoers dit jaar met respectievelijk 23 en 26 procent dalen. Door een toename van de productie wordt dit jaar een aanbodoverschot van 22.000 ton verwacht. Tegelijk moesten verschillende Chinese spelers een deel van hun voorraden verkopen wegens liquiditeitsproblemen. Aan de vraagzijde heeft China verschillende subsidies op elektrische voertuigen afgeschaft. We beschouwen de correctie als een gezonde terugval nadat de lithiumprijs de voorbije jaren erg hard gestegen was. Op langere termijn blijft de vraag naar lithium groeien door de toenemende behoefte aan energieopslag.ETF geen optie meerBeleggers op zoek naar een gespreide investering in het lithiumthema konden tot voor enkele maanden terecht bij de Global X Lithium ETF (LIT). Die tracker kan niet langer worden gekocht omdat de uitgever (nog) niet in het informatiedocument voorziet dat de Europese PRIIP-verordening eist. Wie LIT al in portefeuille heeft, mag die positie aanhouden, want er is geen enkele verkoopverplichting. Investeerders moeten dus hun heil zoeken in individuele aandelen. De samenstelling van de Solactive Global Lithium-index, de onderliggende waarde van LIT, kan een leidraad zijn. De grootste positie is het Amerikaanse agrarische bedrijf FMC Corp. Interessant is dat FMC concrete plannen heeft om zijn lithiumtak af te splitsen en als afzonderlijk bedrijf (Livent Corp.) naar de beurs te brengen. De notering van dat nieuwe bedrijf is in principe al voor dit najaar. We volgen dat verder op.