Door zijn specifieke chemische samenstelling is lithium erg geschikt om als energiebron te dienen. Het metaal is niet schaars, maar er zijn slechts weinig plaatsen waar het op een economisch rendabele manier te ontginnen valt. Bijna 90 procent van de mondiale lithiumreserves bevindt zich in zout water (pekel). De productie concentreert zich in de zogenaamde lithium-triangel (Argentinië, Bolivië en Chili), de Verenigde Staten, Australië en China. In dat laatste land bev...