Dat leidde ook tot een neerwaartse bijstelling van de productieprognoses op groepsniveau. Het kwartaalverslag bij Gold Fields beperkt zich tot een overzicht van de output en de kosten bij de mijnen van de groep. Gedetailleerde financiële cijfers worden op halfjaarlijkse basis gepubliceerd. In de drie maanden tot eind maart daalde de groepsproductie (goudequivalent) naar 507.000 troy ounce tegenover 546.000 in het vierde kwartaal (-10%) en 514.000 (-1%) een jaar eerder.
...