Het Belgische biotechlandschap is rijk gestoffeerd, maar het bedrijf dat we op dit moment als het meest beloftevolle beschouwen, is Ablynx. De unieke nanobodytechnologie overtuigde het voorbije decennium kleppers als Merck & Co, AbbVie, Novartis, Genzyme en Boehringer Ingelheim en deze week Novo Norsdisk tot het afsluiten van samenwerkingsverbanden in een veelvoud van ziektedomeinen als kanker, botziekten, neurologie en immunologie.
...

Het Belgische biotechlandschap is rijk gestoffeerd, maar het bedrijf dat we op dit moment als het meest beloftevolle beschouwen, is Ablynx. De unieke nanobodytechnologie overtuigde het voorbije decennium kleppers als Merck & Co, AbbVie, Novartis, Genzyme en Boehringer Ingelheim en deze week Novo Norsdisk tot het afsluiten van samenwerkingsverbanden in een veelvoud van ziektedomeinen als kanker, botziekten, neurologie en immunologie. Wellicht verkleinde de kans op een overname daardoor, maar dat staat niet centraal in onze beleggingsstrategie. Wel cruciaal is dat de ontwikkelingspijplijn de jongste jaren steeds matuurder is geworden, met momenteel één fase III-studie en vier fase II-studies. Na de uitgifte van een converteerbare obligatie op vijf jaar (rentevoet 3,25%; conversieprijs 12,93 EUR per aandeel) zette Ablynx in augustus een belangrijke stap richting een verticaal geïntegreerd biotechbedrijf, met de beslissing om caplacizumab, het middel ter behandeling van de levensbedreigende bloedziekte TTP, zowel in Europa als in de Verenigde Staten zelfstandig te commercialiseren. In Europa wordt, op basis van de sterke fase II-resultaten, een voorlopige goedkeuringsaanvraag ingediend in de eerste jaarhelft van 2017 met het oog op commercialisering vanaf 2018. De resultaten van de lopende fase III-studie worden eind 2017 verwacht. Bij positieve resultaten volgt in 2018 de goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten (beslissing in 2019) en de definitieve goedkeuringsaanvraag in Europa.Een tweede element dit jaar was de schitterende overeenkomst met het Amerikaanse Merck & Co, die verder bouwt op de deal van begin 2014 in het domein van kankerimmunotherapie. Uit de overeenkomst van januari 2014 vloeide na nauwelijks twintig maanden al een eerste mijlpaalbetaling van 3,5 miljoen EUR voort, voor de aflevering van een preklinische proof-of-concept met een bispecifieke nanobody (gericht tegen twee eiwitdoelwitten). Ablynx verwacht dat Merck met dit nanobody de eerste klinische studie zal opstarten in 2017. Voor elk van de in totaal zeventien programma's kan Ablynx maximaal 340 miljoen EUR aan mijlpaalbetalingen en oplopende royalty's bij commercialisatie ontvangen. Die deal kan op middellange termijn een echte gamechanger worden. Op korte termijn staan we aan de vooravond van het cruciale jaar 2016, waarin drie fase II-studies resultaten zullen rapporteren. In de eerste jaarhelft volgen de resultaten van een fase IIa-studie (35 patiënten) met ALX-0171, de eerste geïnhaleerde nanobody voor het bestrijden van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. Ablynx wil bij positieve resultaten tegen eind 2016 zelf een fase IIb-studie opstarten. In de tweede jaarhelft zijn er dan de resultaten van twee fase II-studies met ALX-0061 tegen reuma, op basis waarvan partner AbbVie zal beslissen over het al dan niet licentiëren. Op de resultaten van de fase II-studie met ALX-0061 tegen lupus is het nog wachten tot 2018. Onlangs kondigde partner Boehringer Ingelheim sterke preklinische resultaten met een bispecifieke nanobody in kankermodellen aan. De deal met de diabetesspecialist Novo Nordisk levert een voorafbetaling van 5 miljoen EUR op. De kaspositie eind september bedroeg 262 miljoen EUR (4,8 EUR per aandeel). De cashburn in 2015 zal aan de onderkant van de verwachte 70 à 80 miljoen EUR uitkomen. ConclusieHet aandeel van Ablynx herstelde van een appelflauwte in oktober. Een of meer positieve fase II-studieresultaten kunnen het bedrijf in 2016 definitief op de internationale biotechkaart zetten. Er is dus ruimte voor verdere koersstijgingen. Op lange termijn mogen we zelfs niet uitsluiten dat Ablynx uitgroeit tot een tweede UCB. Maar we blijven wijzen op het bovengemiddelde risico dat eigen is aan biotech. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C