Het Belgische biotechlandschap is rijk gestoffeerd, maar het bedrijf dat we op dit moment als het meest beloftevolle beschouwen, is Ablynx. De unieke nanobodytechnologie overtuigde het voorbije decennium kleppers als Merck & Co, AbbVie, Novartis, Genzyme en Boehringer Ingelheim en deze week Novo Norsdisk tot het afsluiten van samenwerkingsverbanden in een veelvoud van ziektedomeinen als kanker, botziekten, neurologie en immunologie.
...