2015 is een bewogen jaar in de annalen van de Duitse meststoffenproducent K+S (24,21 EUR). In juni trok de koers met 40% aan, nadat het Canadese Potash een bod van 41 EUR per aandeel van K+S had uitgebracht. De Duitsers weigerden daarover te onderhandelen, omdat er geen waarborgen waren voor de activiteiten in Duitsland en omdat het bod de waarde van het Legacy-project in Canada schromelijk onderschatte. Volgens K+S is dat nieuwe project alleen al tussen 11 en 21 EUR per aandeel van K+S waard. De koersval van K+S na het afspringen van het bod viel alles bij elkaar nog mee. Een stuk van de verklaring zijn de sterke resultate...

2015 is een bewogen jaar in de annalen van de Duitse meststoffenproducent K+S (24,21 EUR). In juni trok de koers met 40% aan, nadat het Canadese Potash een bod van 41 EUR per aandeel van K+S had uitgebracht. De Duitsers weigerden daarover te onderhandelen, omdat er geen waarborgen waren voor de activiteiten in Duitsland en omdat het bod de waarde van het Legacy-project in Canada schromelijk onderschatte. Volgens K+S is dat nieuwe project alleen al tussen 11 en 21 EUR per aandeel van K+S waard. De koersval van K+S na het afspringen van het bod viel alles bij elkaar nog mee. Een stuk van de verklaring zijn de sterke resultaten van de zoutafdeling van K+S, die haar rol van stabilisator vervult. Tegen 2020 moet de bedrijfskasstroom (ebitda) stijgen van 894 miljoen in 2014 tot 1,6 miljard EUR. Daarbij moet de zoutafdeling structureel 250 miljoen bedrijfswinst (ebit) opleveren. Een tweede hoeksteen wordt Legacy, dat een sterke groeipool voor Potash moet worden in het komende decennium. De vrije kasstroom van K+S wordt vanaf 2017 opnieuw positief, terwijl de nettoschuldpositie, die in 2016 zal pieken op driemaal de ebitda, daarna sterk moet terugvallen tot 1 à 1,5 maal de ebitda. Voor opties op K+S kunt u terecht op de Duitse beurs, maar er is geen handel in de langlopende series. We geven de voorkeur aan de opties die in juni 2016 aflopen.Defensieve callspreadKoop call jun '16 20 @ 5,05 EURSchrijf call jun '16 26 @ 1,75 EURDe aankoop van de call juni 2016 met uitoefenkoers 20 kost 505 EUR, terwijl het schrijven (verkopen) van de call 26 met dezelfde afloopdatum 175 EUR in het laatje brengt. Uw inzet bedraagt dus 330 EUR (505 - 175), en dat is ook uw maximale verlies, dat u alleen incasseert bij koersen lager dan 20 EUR. Uw break-even, het niveau waarop u per saldo winst noch verlies boekt, ligt op 23,30 EUR, of 4% onder de huidige koers. Bij hogere koersen boekt u winst, en noteert K+S op de vervaldag op minstens 26 EUR, dan behaalt u de maximale winst van 270 EUR, of 82% meer dan uw inzet. Als de koers van K+S met 7% aantrekt, is het al zover.Agressievere callspreadKoop call jun '16 24 @ 2,55 EURSchrijf call jun '16 28 @ 1,15 EURDe premie voor de call juni 2016 met uitoefenkoers 24 bedraagt 255 EUR, terwijl u 115 EUR recupereert als u gelijktijdig de call 28 met dezelfde afloopdatum schrijft. Dat vermindert uw inzet tot 140 EUR (255 - 115). U boekt derhalve winst als de koers op de vervaldag hoger is dan 25,30 EUR, wat inhoudt dat het aandeel van K+S met slechts 5% moet stijgen. Wordt 28 EUR aangetikt, dan is het feest, want dan behaalt u de maximale winst van 260 EUR of bijna een verdubbeling van uw inzet. De koers van het aandeel moet met 16% opwaarderen om dat te realiseren.Put schrijvenSchrijf put jun '16 24 @ 2,95 EURDe premie die u krijgt voor het schrijven van de put juni 2016 met uitoefenprijs 24 is niet min: 295 EUR. U lijdt per saldo slechts verlies bij koersen onder 21,05 EUR, zodat u over een baissemarge van 13% beschikt. Ook in aanmerking komt het schrijven van de put juni 2016 met uitoefenprijs 22, waaraan een premie van 195 EUR vasthangt en waardoor u uw risico vermindert tot 20,05 EUR.