Dat klinkt indrukwekkend, maar de uraniumprijs was sinds de kernramp in Japan (2011) teruggevallen van meer dan 70 dollar per pond naar minder dan 20 dollar.
...

Dat klinkt indrukwekkend, maar de uraniumprijs was sinds de kernramp in Japan (2011) teruggevallen van meer dan 70 dollar per pond naar minder dan 20 dollar.Eindelijk aanbodbeperkingenNiettemin wijst een aantal marktevoluties in de richting van een verdere prijsstijging. Tegen marktprijzen in de buurt van 20 tot 25 dollar is wereldwijd ongeveer 95 procent van de uraniumproductie verlieslatend. Het heeft een hele tijd geduurd, maar uraniumproducenten hebben dan toch ingegrepen. Zo sloot Cameco in januari McArthur River, de grootste uraniummijn ter wereld. Die produceerde in het topjaar 2016 12,6 miljoen pond uranium en beschikt over 258 miljoen pond reserves. Het was aanvankelijk de bedoeling de mijn gedurende tien maanden dicht te houden maar de sluiting werd intussen voor onbepaalde tijd verlengd. Ook de Langer Heinrich-mijn van Paladin Energy (Namibië) ligt sinds mei stil. In Kazachstan zal het staatsbedrijf KazaAtomProm de productie tussen 2018 en 2020 met een vijfde verlagen. Door die ingrepen zal de globale mijnproductie dit jaar afnemen tot 135 miljoen pond tegenover 161 miljoen pond in 2016.Volumes trekken aanVerschillende mijnbouwers produceren minder uranium, maar dat neemt niet weg dat ze nog altijd aan hun leveringsverplichtingen met afnemers moeten voldoen. Dat gebeurt enerzijds door te putten uit de bestaande voorraden en anderzijds door uranium aan te kopen. Omdat de productiekosten nog altijd boven de marktprijs liggen, is het voor mijnbouwers interessanter hun reserves in de grond te laten zitten en hun benodigde hoeveelheid uranium op de markt aan te kopen.Cameco liet al weten dit jaar 2 tot 4 miljoen pond uranium op de spotmarkt te zullen aankopen. Dat zal volgend jaar oplopen naar 10 miljoen pond. Maar ook de nutsbedrijven die kerncentrales uitbaten, nemen meer uranium af. Een groot deel van de bestaande langetermijncontracten loopt af in 2020-2021 en daarop moet de sector zich voorbereiden om de aanvoer veilig te stellen. Het handelsvolume op de spotmarkt lag in augustus op het hoogste niveau sinds 1995 voor die maand.Eerder deze maand vond het jaarlijkse symposium van de World Nuclear Association plaats in Londen. Dat werd voor het eerst in vele jaren druk bijgewoond door investeerders. Voorts is ook de geslaagde beursintroductie van YellowCake het vermelden waard. Het aandeel noteert na iets meer dan twee maanden 15 procent boven de introductieprijs. Later dit jaar wordt ook KazAtomProm gedeeltelijk naar de beurs gebracht.