De converteerbare obligatie moet het nieuwe strategische plan 7C Solarparken deels financieren. Het gaat om een uitgifte van 2,5 miljoen EUR met een looptijd van één jaar en een coupon van 2,5% bruto. De conversieratio is 1 op 1. Per converteerbare obligatie kan de bezitter dus na twaalf maanden één nieuw aandeel verwerven tegen een con...