De behoedzaamheid waarmee de Amerikaanse monetaire autoriteiten te werk gaan, kon niet vermijden dat de zenuwachtigheid op de verschillende financiële markten sterk is toegenomen. Die daling over alle markten is een vrij nieuw gegeven en vooral op de obligatiemarkten is de correctie bijzonder heftig. Dat vereist verdere opvolging. De Inside Marktenindicator gaat nog verder achteruit (score van -17 naar -18).
...

De behoedzaamheid waarmee de Amerikaanse monetaire autoriteiten te werk gaan, kon niet vermijden dat de zenuwachtigheid op de verschillende financiële markten sterk is toegenomen. Die daling over alle markten is een vrij nieuw gegeven en vooral op de obligatiemarkten is de correctie bijzonder heftig. Dat vereist verdere opvolging. De Inside Marktenindicator gaat nog verder achteruit (score van -17 naar -18). De gemiddelde verwachting van de economen is dat de Amerikaanse centrale bank de maandelijkse aankopen van nog 85 miljard USD vandaag vanaf september geleidelijk zal beginnen terugschroeven. In eerste instantie met 20 miljard, tot 65 miljard USD om een einde te stellen aan het aankoopprogramma in juni van volgend jaar. De persconferentie van Bernanke heeft het aantal economen dat vanaf het najaar een start van de 'tapering' verwacht, met 17% doen toenemen en op ongeveer 1 op 2 gebracht. Circa een kwart verwacht dat de verstrakking van de huidige, uiterst soepele monetaire politiek pas in december op gang komt. Maar het is die versnelling in de gemiddelde verwachting die de financiële markten enkele moeilijke dagen heeft bezorgd.In die omstandigheden doet het thema 'bescherming' natuurlijk wel zijn werk. De posities in de trackers laten toe om de klappen op de aandelenmarkten op te vangen. De eerste steunniveaus hebben het begeven, maar het is pas bij het neerwaarts doorbreken van de volgende belangrijke steunniveaus dat we kunnen stellen dat we met een ernstigere correctie bezig zijn. We gaan dat van nabij opvolgen, want het blijft de bedoeling actiever met dit thema om te gaan. Zijn er tekenen dat de aandelenmarkten weer uitbodemen, dan bouwen we het thema 'bescherming' af. Als de terugval algemeen is en alle markten treft, moeten we helaas ook vaststellen dat de goudprijs het vooruitzicht op een verstrakking in de Amerikaanse monetaire politiek zeer moeilijk verteerd. De Amerikaanse dollar is daarvan de winnaar, zodat de goudprijs onder het niveau van midden april is doorgezakt. Daarom hadden we voor de tracker SPDR GoldTrust een verkooplimiet in de vorm van een stoploss gelegd, omdat het gele metaal nu automatisch naar een nieuwe bodem op zoek moet. Daarmee is de goudpositie bijna gehalveerd. De markten zoeken naar een nieuw evenwicht. Ook de goudmarkt. In functie daarvan bekijken we de resterende positie. Voorlopig zetten we het advies op 'houden'. De kaspositie werd in elk geval aangedikt. Dat biedt de komende tijd eventueel ruimte voor andere waarden zodra de markten weer tot rust zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld voor het thema energie met het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf Schlumberger (NYSE, ticker SLB; rating 1B; ISIN-code AN8068571086). Schlumberger is veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, met de meest gespreide aanwezigheid wereldwijd en het grootste palet aan producten en diensten voor de klanten, op de eerste plaats de oliemajors. Uiteraard pikt deze reus ook meer dan een graantje mee van de Amerikaanse explosie in schaliegas. We houden het aandeel dan ook in gaten om, indien de marktsituatie weer opklaart, een aankooplimiet te leggen.