De behoedzaamheid waarmee de Amerikaanse monetaire autoriteiten te werk gaan, kon niet vermijden dat de zenuwachtigheid op de verschillende financiële markten sterk is toegenomen. Die daling over alle markten is een vrij nieuw gegeven en vooral op de obligatiemarkten is de correctie bijzonder heftig. Dat vereist verdere opvolging. De Inside Marktenindicator gaat nog verder achteruit (score van -17 naar -18).
...