Sinds de publicatie van het vorige nummer heeft er een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden bij Anfield Nickel. Het management kiest dan toch niet voor een kapitaalverhoging en een ontwikkeling op lange termijn, maar voor een onmiddellijke verkoop van het Mayaniquel-project aan Cunico Resources. Gezien de geringe liquiditeitspositie, heeft die deal helaas iets van een gedwongen verkoop. Dat betekent dat de voorwaarden niet erg aantrekkelijk zijn, te meer omdat de totale verkoopwaarde pas over vijf jaar helemaal duidelijk zal zijn, want ze wordt in belangrijke mate bepaald door de evolutie van de nikkelprijs de komende jaren.
...