De gemiddelde analistenverwachting voor de omzet van Barco bedroeg 249,2 miljoen EUR. Barco kwam met een omzetcijfer van 255,1 miljoen EUR, of 5,9 miljoen EUR beter dan verwacht. Het presteerde ook 5,6% beter dan de 241,6 miljoen EUR in de eerste drie maanden van 2015. Vooral de Healthcare-divisie blonk uit met een omzetsprong van 19,7%, tot 57,2 mi...

De gemiddelde analistenverwachting voor de omzet van Barco bedroeg 249,2 miljoen EUR. Barco kwam met een omzetcijfer van 255,1 miljoen EUR, of 5,9 miljoen EUR beter dan verwacht. Het presteerde ook 5,6% beter dan de 241,6 miljoen EUR in de eerste drie maanden van 2015. Vooral de Healthcare-divisie blonk uit met een omzetsprong van 19,7%, tot 57,2 miljoen EUR. Een minpunt is dat de grootste afdeling, Entertainment, een licht omzetverlies van 1,3%, tot 133,1 miljoen EUR, liet optekenen. Het orderboek stond op 31 maart op 350,5 miljoen EUR, een toename met 17,3 miljoen EUR tegenover 31 december 2015 (333,2 miljoen EUR) en met 10,8 miljoen EUR tegenover 31 maart 2015 (339,7 miljoen EUR). Dat was vooral te danken aan de vele bestellingen (280,8 miljoen EUR) die werden opgetekend in het eerste trimester (tegenover 254,6 miljoen EUR in eerste drie maanden van 2015).We zagen een gematigd positieve koersreactie na de bekendmaking van de beter dan verwachte omzetcijfers. Het Belgische technologiebedrijf gaf aan dat het op schema zit om zijn vooruitzichten voor 2016 te halen, maar die liggen niet echt hoog, met een beperkte omzetgroei (ongeveer 5%) voor dit jaar en een min of meer stabiele ebitda. Toch blijven we erbij dat het Barco-aandeel dit jaar beter zou moeten presteren dan het marktgemiddelde. Het aandeel is nog altijd relatief goedkoop gewaardeerd tegen 1,15 keer de boekwaarde, en tegen 8 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat de groep eind vorig jaar over een nettokaspositie van 265 miljoen EUR beschikte, of 20,4 EUR per aandeel (32% van de totale beurskapitalisatie). Ongewijzigd advies op houden (rating 2B).