Tot nader order gaat het enkel maar om een tussentijdse correctie, zoals we er het afgelopen jaar nog een aantal hebben gezien. Alleen is de aanleiding wel fundamenteler: het einde van een periode van ongebreidelde expansie in de Amerikaanse monetaire politiek. Dat veroorzaakte onduidelijkheid en onzekerheid. Het doet de Inside Marktenindicator verder dalen (score van -15 naar -16). Het is duidelijk dat we in een correctiefase zitten. Het is uitkijken naar de omvang ervan en of het Amerikaanse banenrapport al dan niet voor een kentering zal zorgen. Maar het is vooral aan de Federal Reserve om me...