Voor Solvay berekenden we een faire waarde tussen 130 en 135 EUR. Daar staan we nu boven. Vandaar de verkooplimiet. Voor Umicore ligt die waarde rond de huidige koers. Om die reden bouwen we de positie verder af.
...