De megafusie tussen Lafarge en Holcim is een uitstekende zaak voor de aandeelhouders van Lafarge. De Fransen kampten met een hoge schuldenlast, een traag herstel van de resultaten en een gehalveerd dividend - een verstandshuwelijk dus. Maar het kan gemakkelijk een jaar duren eer de transactie wordt afgerond, met de bijbehorende onzekerheid over de goedkeuring. Da...