De hoge schuldgraad deed het aandeel van Fagron vorig jaar kelderen. De opgestarte gesprekken met de banken over de schuldconvenanten hebben tot een eerste resultaat geleid. Op de laatste dag van vorig jaar meldde Fagron dat het tot eind maart 2016 een zogenoemde waiver heeft verkregen van ...

De hoge schuldgraad deed het aandeel van Fagron vorig jaar kelderen. De opgestarte gesprekken met de banken over de schuldconvenanten hebben tot een eerste resultaat geleid. Op de laatste dag van vorig jaar meldde Fagron dat het tot eind maart 2016 een zogenoemde waiver heeft verkregen van zijn financiers. Dat wil zeggen dat het bedrijf tijdelijk niet hoeft te voldoen aan de convenanten. De schuldconvenanten houden tot nog toe een maximaal toegelaten verhouding tussen de netto financiële schuld en de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) van 3,25 in (eind juni bedroeg die verhouding 3,21), met een tijdelijke uitzonderingsmogelijkheid van 3,5. Momenteel schommelt die ratio veeleer tussen 4 en 5. Met de waiver van de kredietverstrekkers kan de bedrijfsleiding voortwerken aan een private of een publieke kapitaalverhoging of aan een verkoop. Een kapitaalverhoging zou kunnen gaan om een bedrag van 100 à 150 miljoen EUR. Aangezien de beurskapitalisatie is terugvallen tot ongeveer 200 miljoen EUR (32,1 miljoen aandelen), zou dat een stevige verwatering betekenen. We beschouwen het uitstel natuurlijk als een beetje goed nieuws. De aandeelhouders kunnen dat wel gebruiken. Maar er moeten de komende weken belangrijke knopen worden doorgehakt om het potentieel van het bedrijf te vrijwaren. We behouden tot nader order onze positie in de voorbeeldportefeuille, maar wijzen wel op het hogere risicoprofiel door de aanhoudende onzekerheid (rating 1C).