Onder meer ISS (Institutional Shareholder Services), het adviesbureau gespecialiseerd in deugdelijk bestuur, verzette zich tegen dat voorstel. Ook in het nee-kamp bevond zich ook de Amerikaanse Meryl Whitmer, die zowaar bestuurder bij Berkshire Hathaway is, het beursvehikel van Warren Buffett, en een vast panellid in ...