Onze aankooplimiet voor ArcelorMittal blijft tot nader order staan. De tendens op korte termijn lijkt veeleer dalend, deels door het recente, nieuwe dieptepunt van de ijzerertsprijs. De grondstoffenaandelen zijn de voorbije weken bijna allemaal flink teruggevallen, mede door de sterkere dollar. De omzetting van Lumina Copper naar First Quantum Minerals hebben we bewust maar gedeeltelijk doorgevoerd, omdat we met de mogelijkheid rekening hielden dat de koers nog verder kon terugvallen. Dat is momenteel aan het gebeuren. We kijken dan ook naar tekenen van uitbodeming om onze positie verder aan te vullen (rating 1B).
...